Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 7 

model (tal.modéllo, fr.modèle, l.modulus)
1.v.modul; 2. obrazac, uzorak, mustra; 3. um.potpuno ili delimično gola osoba prema kojoj umetnik radi sliku ili kip; 4. u građevinarstvu i tehnici: uzorak predmeta koji treba izvoditi, izrađen od jevtinog materijal i, obično, u smanjenom obliku; 5. kalup po kome se što izrađuje, napr.liju se u pesku mašinski delovi i dr.; fig.ugled, primer, uzor

modelar (fr.modeleur)
v. modeler

modeler (fr.modeleur)
izrađivač uzoraka, uglednih primeraka, stolar izrađivač modela od drveta po kojim će se predmet liti u pesku

modelirati (tal.modéllare, fr.modeler)
raditi (ili: izraditi) po izvesnom uzorku; izraditi po izvesnom uzorku; izraditi u malom obliku, pretstaviti u manjim razmerama; izraditi (ili: izrađivati) modele (od ilovače, gipsa, voska i dr).

modelisati ()
v. modelirati

modelist (fr.modelliste)
izrađivač uzoraka, uglednih primeraka, modela

modelovati ()
v. modelirati


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10