Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 9 

modi (l.modus način, modi náčini)
pl. od modus

modicitet (nl.modicitas)
umerenost, neznatnost, malenkost

modificirati (l.modus način, facere načiniti, činiti, modificare)
preinačiti, preinačavati, predrugojačiti, predrugojačiti, predrugojačavati, izmeniti, izmenjivati; drukčije ili bliže odrediti, ograničiti; odmeriti kako treba, svesti na pravu meru, uobličiti

modifikacija (l.modificatio)
preinačivanje, preinačenje, predrugojačavanje, predrugojačenje, izmena; preinačenje, preinačenost, predrugojačenje, predrugojačenost; određivanje mere; bliže određivanje, napr.jednog pojma; ograničavanje, ublažavanje

modifikovati ()
v. modificirati

modijon (fr.modillon, tal.modiglione)
arh. glava kao ukras ispod krovnog venca

modikus (l.modicus)
umeren, koji vodi računa o potrebnoj meri, o onome koliko je potrebno

modiskinja (fr.modiste)
trgovkinja pomodnom robom; radnica koja izrađuje pomodnu robu (ženske šešire, fino rublje i dr.) nom robom

modist (fr.modiste)
trgovac pomod-


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10