Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 1 

objektivizam (l.objectum predmet)
fil. u teoriji saznanja: priznanje objektivnih, tj.opštevažećih istina, vrednosti i normi, koje postoje nezavisno od subjekta koji saznaje; u etici: pravac koji, suprotno subjektivizmu, odnosno kao njegova dopuna, priznaje i teži da odredi objektivna merila i ciljeve etičkog delanja; naziv za tendenciju prikrivanja društvene određenosti nauke i filozofije


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10