Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 2 

ofanziva (fr.offensive)
voj. napad; nastupanje; napadačko i izazivačko držanje; preći u ofanzivu preći u napad, napasti; supr. defanziva

ofanzivan (fr.offensif)
napadni, napadački, koji služi za napad; ofanzivni položaji voj.položaji koji treba da posluže kao osnova za iznenadan napad na neprijatelja, ili da namame neprijatelja da pređe u napad; ofanzivne pripreme pripreme za napad; ofanzivni rat napadni rat, napadački rat; ofanzivni savez savez za napad; ofanzivni i defanzivni savez savez za napad i odbranu


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10