Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 1 

operacioni (l.operatio delanje, rađenje, radnja)
pr. koji se tiče operacije koji je u vezi sa operacijom; operaciona baza voj. osnova, oslonac za ratna kretanja i pothvate, naročito niz utvrđenja i mesta iz čijih se zalliha vrši dopunjavanje utrošenog ratnog materijala; operaciona linija glavna linija ratnih operacija; operacioni objekat cilj jedne operacije; operacioni plan plan po kome se radi u cilju postizavanja izvesnog cilja; operaciona sala med. dvornica (ili: operaciona sla med. dvornica (ili: dvorana) u kojoj se vrše hir.operacije


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10