Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 4 

operat (l.operari raditi)
spis, pisana uredba, iscrpna pismena pretstavka

operater (fr.operateur)
med. lekar kome je struka hirurgija, hirurg, operator; rukovalac nekom mašinom, napr. filmskim aparatom itd; fotograf koji vrši kinematografska snimanja

operativni (nl.operativus)
koji se tiče rad, radni; operativna vojska sve jedinice i rodovi vojske koji učestvuju u izvođenju ratnih operacija; operativno lekarstvo = hirurgija

operator (nl.operator radnik, izvršilac)
1. med. lekar koji vršđi operacije, hirurg (v. *operater); 2. mat.simvol ili znak koji pokazuje neku operaciju (radnju) i sam predmet operacije, napr.operator za diferenciranje d/dx


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10