Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 42 

pik (fr. pique)
1. koplje sa dugačkim kopljištem; u kartama. crni list.

pik (fr. pique, nem. Pik)
2. potajna srdžba, prikrivena mržnja, želja za osvetom u prvj zgodnoj prilici; imati pik na koga ili što želeti da se kome osvetiš ili da ti padne šaka u prvoj zgodnoj prilici.

pik (fr. pic)
3. šiljat vrh planine; uglasti prostor u krmi i kljunu broda.

pika (lat. pica)
svraka; med. prohtev trudnih žena za stvarima koje inače nisu za jelo, izopačavanje ukusa, drčnost na stvari koje nisu za jelo (kao što je lsučaj kod svraka).

pikacija (lat. pix smola, picatio)
smoljenje, mazanje, premazivanje smolom.

pikada (šp. picar)
prosecanje puta kroz prašumu.

pikador (šp. picadore)
borac na konju, naoružan kopljem, u borbama s bikovima u Španiji.

pikantan (fr. piquant)
koji draži, koji izaziva prohtev, nadražljiv, "slan" (npr. pikantna priča); duhovit, zanimljiv, primamljiv, dopadljiv, privlačan; zajedljiv, peckav.

pikanterija (fr. piquant)
ono što draži, što izaziva prohtev; duhovitost, zanimljivost; dvosmislena, "slana" napomena, priča i sl.

pikaro (šp. picaro ništarija)
lopov, lopuža, ugursuz, nitkov; pikarski roman vrsta romana u kojem se opisuju životi doživljaji pustolova, probisveta, vragolana (počev od"Lazarilja de Tormesa", iz 1554, godine).


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10