Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 2 

piramida (grč. pyramis grč. piramidos, er. piromi)
veličanstvena grobnica starih egipatskih kraljeva; ogromna kamena građevina, u osnovi četvrtasta, čije se četiri strane pri vrhu završavaju u zajedničkom temenu; građevina, naročito spomenik, u obliku piramide; geom. poliedar čija je osnova slika sa tri ili više strana, a druge strane, ili plosni, jesu trougli.

piramidalan (grč. pyramis)
koji ima oblik piramide, kao piramida; fig. ogroman, džinovski, veličanstven, gorostasan.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10