Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 1 

pirheliometar (grč. pyr vatra, helios Sunce, metron merilo, mera)
fiz,. aparat za merenje iznosa energije koji Sunce dozrači površini Zemlje; up. aktinometar.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10