Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 1 

plejada (grč. Pleiades)
grupa od 7 slavnih ljudi (književnika, filozofa i dr.), nazvana po 7 Atlantovih kćeri (Plejade); naročito: 7 tragičnih pesnika koji su se, u III veku pre n. e., javili u Aleksandriji za vreme Ptolomeja filozofa; grupa od 7 francuskih pesnika, u XVI veku, koja je radila od vođstvom Ronsara i Di Belea, i težila da uvede u pesništvo antički duh i antičke oblike; danas: skupno ie za grupu najboljih ljudi u nekoj struci, pokretu i sl.; fiz. grupa izotopnih elemenata.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10