Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 3 

prizma (grč. prisma)
geom. poliedar ograničen sa dva paralelna i podudarna poligona, kao osnovama, i paralelogramima kao bokovima; optička prizma providno telo takvog oblika, od stakla, kristala itd. obično sa trougaonim osnovama, upotrebljava se za refrakciju ili disperziju svetlosti; v. Nikolova prizma, polarizacija.

prizmatičan (grč. prisma)
koji ima oblik prizme; svojstven prizmi, proizveden prizmom; prizmatični barut barut presovan u obliku prizama (za punjenje teških topova).

prizmatoid (grč. prisma gen. prismatos, eidos vid, oblik)
v. prizmoid.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10