Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 3 

problem (grč. problema naučni zadatak, sporno pitanje, od pr)
pitanje, zadatak koji čeka rešenje, sporno i sumnjivo pitanje koje treba rešiti; zagonetka. Kao glavni problemi čovečjeg mišljenja smatraju se, u filozofiji: problem odnosa duha i materije, problem istine i stvarnosti, suština prostora i vremena, materuja i sila, poreklo i suština života, poreklo i suština duše, problem slobodne volje i vrednosti, poreklo i budućnost ljudskog roda.

problematika (grč. ptoblematikos zadaćni, koji se tiče zadatka il)
1. spornost rešljivosti zadatka, spornost rešljivosti pitanja, zagonetnost, sumnjivost, dvosmislenost; 2. skup svih problema u nekoj društvenoj, naučnoj ili umetničkoj grani ili oblasti, up. tematika.

problematičan (grč. problematikos)
koji je u pitanju, sumnjiv, nepouzdan, nepoznat; dvosmislen, zagonetan; problematičan sud log. sud čija je potvrda ili odricanje samo moguće i verovatno; up. apodiktičan, aseratoran, modalitet.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10