Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 1 

proleter (lat. proles potomak, dete, proletarius građanin najni)
1. u Rimu: građanin najnižeg reda, siromašak koji je koristio samo po tome što rađa decu (proles); 2. u kapitalizmu: najamni radnik. On je lišen sredstava za proizvodnju, koja su vlasništvo kapitalista. Raspolaže jedino svojom radnom snagom, koju mora da prodaje kapitalisti, da se podvrgava njegovoj komandi u radu i da mu besplatno proizvodi višak vrednosti, jer samo pod tim uslovima može da pribavi sebi nužna sredstva za život. Za kapital važi kao njegovo najbitnije, živo oruđe; 3. Proleteri svih zemalja ujedinite se! završna rečenica kao gesla "Manifesta Komunističke partije" od Karla Marksa i Fridriha Engelsa, koja je postala geslo međunarodnog komunističkog pokreta.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10