Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 11 

pud (rus. pud, lat. pondus težina)
nekadašnja ruska jedinica za merenje težine =16,3805 kg.

pudenda (lat. pudenda)
pl. stidni delovi tela, spolni organi.

puder (fr. poudre, lat. pulvis gen. pulveris)
brašnjavo belilo za lice; prašak, lek u prahu; pesak za posipanje.

puderisati (fr. poudrer)
posuti praškom, posupati praškom; mazati lice puderom.

puding (eng. pudding)
omiljeno englesko jelo, povarak; ima ga više vrsta, ali se svako, uglavnom pravi sa brašnom, jajima, grizom, pirinčom, puterom ili salom, šećerom, suvim grožđem ili drugim voćem; peče se u pari.

pudla (nem. Pudel)
vrsta malih pasa kovrčaste dlake, kudrov.

pudler (eng. puddle)
sprava za prečišćavanje livenog gvožđa.

pudlovati (eng. puddle mešati)
liveno gvožđe prečišćavati oslobađajući ga ugljenika.

pudr d' ri (fr. poudre de riz)
najfinije brašno od pirinča (za spravljanje bele šminke i pudera).

pudreta (fr. poudrette)
đubre, gnojivo u prahu priređeno od ljudskog izmeta; takođe: mokraća veštački prerađena u gnojivo (urata).


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10