Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 1 

radio-metar ((nlat. radium, grč. mėtron merilo, mera))
fiz. "svetlosni mlin", aparat kojim se energija toplotnih zrakova preobraća u mehaničku energiju kretanja.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10