Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 6 

remis (nlat. remissus)
odlaganje roka plaćanja; popust u nekom plaćanju, naročito od zakupnine; popust od kupovne cene, rabat.

remisija (lat. remissio)
vraćanje; otpust; oproštenje, oprost (grehova); prav. milost, pomilovanje, oproštenje kazne; ukidanje, povlačenje (zabrane); med. prolazno slabljenje, popuštanje bolesti, naročito groznice.

remisio juramenti (lat. remissio juramenti)
prav. rezrešenje zakletve.

remisionar (fr. remissionare)
prav. onaj koji je pomilovan, pomilovani.

remisivan (nlat. remissivus)
koji oprašta, oprostan, koji popušta, popustljiv.

remisorijales (nlat. remissoriale sc. litterae)
pl. prav. akt kojim viši sud vraća nižem predmet na dalji postupak.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10