Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 4 

semina (lat. semen gen. seminis seme, semina semenje)
pl. semen.

seminacija (lat. seminatio)
biol. rasturanje semena prirodnim putem, sejanje; oplođavanje.

seminar (lat. semen gen. seminis seme, seminarium)
rasadnik; pripravni zavod ili pripremna škola (za bogoslove, učitelje), semenište; na univerzitetima; zavod za stručno usavršavanje u nauci (istorijski, srpski, filološki i dr. seminar); seminarski rad probni pismeni sastav koji se čita i kritički pretresa u seminaru.

seminarist (lat. seminarum)
đak, pitomac jednog seminara; bogoslovac.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10