Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 5 

separat (lat. separus)
odvojen, odelit, različit od drugih; separatan mir zaseban mir, mir koji sklopi jedna država bez učešća država s kojima je dotle bila u savezu; separatan otisak zaseban otisak, naročit otisak, npr. iz nekog časopisa (separat); uputiti ad separatum (lat. ad separatum) prav. uputiti neki predmet na naročit, odvojen postupak.

separatist (fr. separatiste)
onaj koji teži za cepanjem, za otcepljenjem iz neke zajednice (političke, verske), pristalica otcepljenja; pr. separatistički.

separativan (nlat. separativus)
odvojan, koji odvaja, razdvojan, koji teži da razdvoji, odvajajući, koji izražava razdvajanje.

separatizam (fr. separatisme)
skolnost otcepljenju, težnja za otcepljenjem, pokret za otcepljenje iz neke zajednice (državne, verske i sl.), otpadništvo.

separator (lat. separare odvojiti)
centrifuga za spravljanje mesla (butera), za vađenje meda iz saća (vrcaljka) itd.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10