Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 318 

su (fr. sou, lat. soulidus)
francuski bakreni novac o 5 santima, petparac (nije više u upotrebi).

sua sponte (lat. sua sponte)
v. sponte.

suave (ital. suave)
muz. v. soave.

sub (lat. sub)
predlog, javlja se u mnogim složenicama i znači: 1. za prostor na pitanje "kuda": pod, do, u; 2. za vreme: oko, baš pred, odmah posle; 3. za stanje: pod; za prostor na pitanje "gde": pod, ispod; 5. za vreme: u toku, pri, oko, za vreme; pred bezvučnim suglasnicima: sup-

sub kondicione (lat. sub conditione)
prav. pod uslovom.

sub lege libertas (lat. sub lege libertas)
prav. sloboda u granicama zakona.

sub mod (lat. sub modo)
prav. uz obavezu, pod uslovom (tj. da se nešto izvrši pa da se dobije izvesna korist, npr. kad neko nasledi imanje sub modo da ispuni kakav uslov, u protivnom gubi to imanje).

sub pena (lat. sub pena)
prav. pod pretnjom kazne.

sub roza (lat. sub rosa)
"pod ružom" (kao simbol ćutljivosti), tj. u povernju, poverljivo, tajno.

sub specije (lat. sub specie)
pod vidom, u vidu.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10