Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 48 

supe (fr. souper)
večera.

supedaneum (lat. sub pod, ispod, pes gen. pedis hoga, nlat. suppedaneu)
med. kašast oblog oko nogu.

superaciditet (nlat. superaciditas)
med. neprirodna uvećanost kiseline u želudačnom soku.

superacija (lat. superatio)
prelaženje, prevazilaženje, preovlađivanje, prednost, nadmoćnost; astr. razlika u brzini kretanja planeta.

superarbitrijum (nlat. superarbitrium)
prav. odluka (ili: rešenje) u višoj instanciji, najviša odluka.

supercesija (nlat. supercessio)
prav. oslobađanje, proglašenje nevinim.

supercilijaran (nlat. superciliaris)
anat. obrvni, veđni, koji pripada obrvama, veđama.

superdividenda (lat. super-dividenda)
deo dividende koji se, po pokriću svih ostalih rashoda, isplaćuje akcionarima kao višak.

superdrednot (let. super, eng. superdreadnought)
mor. vrsta najvećeg ubojnog broda, po veličini i naoružanju većeg od drednota, do i preko 40.000 tona.

superelekta (lat. superelecta najodabranija)
trg. vrsta najfinije vune.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10