Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 3 

supremat (nlat. suprematum)
v. suprematija.

suprematija (nlat. supermatum, fr. supermatie)
vrhovni nadzor, vrhovna vlast, naročito pape nad biskupima i crkvama; fig. nadmoćnost.

suprematizam (lat. suprematum nadmoć, prevlast)
slik. pravac koji je oko 1913. osnovao ruski slikar K. Maljevič zalažući se za prevlast osećajnog i duhovnog nad predmetnim u slikarstvu i težeći na svojim slikama ka čistoj bespredmetnosti ("Crni kvadrat na beloj osnovi"); značaj mu je velik za teoriju apstraktne umetnosti.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10