Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 10 

tabu ()
svetlost i neprikosnovenost bogovima posvećenih stvari, mesta ili osoba, jer ako se dodirnu, oni tobože, donose veliku nesreću, bolesti i smrt (u religiji ostrvljana Južnog Mora), jedan od najnižih kultova demona i prirodnih predmeta; tabuizam.

tabuizam ()
v. tabu.

tabula raza (l. tabula rasa ploča ili tabla čiji je vosak porav)
istrugana, glatko izbrisana, neispisana tabla; otuda: glatka, prazna bakrena ili kamena ploča, neispisan list; ovaj izraz najčešće se upotrebljava da se označi kako ljudska duša nema nikakvih urođenih ideja, pretstava (poreklo mu je u jednom mestu Aristotelova dela "O duši", III, 4); napraviti tabulu razu nešto potpuno ukloniti ili otstraniti, potpuno raščistiti.

tabula votiva (l. tabula votiva)
spomen-ploča.

tabula votiva (l. tabula)
daska, ploča, tabla (naročito za pisanje); pl. spisi, povelje, pismena, dokumenti, računi, računske knjige.

tabulator (nl. tabulator)
na pisaćoj mašini: izrađivač redaka i rubrika (za pravljenje tabela).

tabulatura (nl. tabulatura)
najtačniji red i pravilnost; muzički: na nekim instrumentima: označavanje tonova slovima i brojkama mesto notama.

tabulet (nl. tabuleta)
lak drveni sanduk sa pregradama koji nose na leđima putujući trgovci.

tabun (tur. tabun, r. tabu`n)
velika ergela konja u stepama Rusije.

taburet (fgr. tabouret, šp. taborete)
stolica bez naslona; klupica za noge (pri sedenju); floretna tkanina sa šarenim cvetovima.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10