Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 10 

taksi (fr. taxi)
putnički automobil sa taksimetrom.

taksiderma (gr. uređenje, koža)
ispunjena životinja.

taksidermija (gr. uređenje, koža)
veština punjenja životinja; uputstvo o punjenju životinja i o njihovom održavanju.

taksidermist (gr. uređenje, koža)
ispunjavač životinja.

taksija (gr. red; uređenje)
biološki: vr. tropizam.

taksilogija (gr. uređenje; red, poredak, nauka)
nauka o redu, o raspoređivanju, o sistematisanju.

taksimetar (fr. taxi, gr. mera, merilo)
na automobilima: sprava koja sama, automatski, beleži pređeni put u kilometrima (radi određivanja cene vožnje).

taksionomija (gr. uređenje; red, poredak, zakon)
v. taksiologija.

taksirati (l. taxare)
odrediti cenu; utvrditi cenu; proceniti, procenjivati; položiti (ili:platiti) propisanu taksu; prilepiti taksenu marku (na molbu).

taksis (gr. red, raspored)
ubojni red, rasproed bitke; medicinski: nameštanje (kile i dr.).


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10