Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 33 

tal (nol. Teil)
deo neke celine,udeo (napr. u imanju, nasledstvu i sl.)

talambas (pres-tur. tulumbaz)
vrsta bubnja.

talamus (gr.)
bračna postelja; botanički: semeno ležište cvetova.

talant (gr.)
v. talent 1.

talar (l. talareis)
duga svečana haljina, kraljevski ogrtač; duga gornja haljina katoličkih i evanđelskih sveštenika; službeno odelo sudija.

talasarhija (gr. more, vladam)
gospodarstvo na moru, pomorska nadmoćnost.

talasografija (gr. more, opisivanje)
v. ocenografija.

talasokratija (gr.)
v. talasarhija.

talasometar (gr. more, mera, merilo)
sprava za merenje plime i oseke; sprava za merenje morskih dubina.

talasoterapija (gr. more, lečenje)
medicinski. lečenje morem; nauka o lekovitosti mora, nauka koja proučava uticaj mrske klime na čovečji organizam.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10