Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 43 

tan (kin. tai-fung)
1. najveća kineska i japanska trg. mera = 100 kina = 60,453 do 60,479 kg *(pikul); japanska mera za površine = 9,917 a.

tan (eng. thane)
2. visoka plemićka titula u Škotskoj.

tanagra (gr.)
mali životinjski i ljudski kipovi rađeni od pečene zemlje, odlikuju se gracioznošću tanaimi(naziv po beotijskom gradu Tanagri, gde su proizvođene u IV veku pre n. e.).

tanaimi (jevr.)
pl. jevrejski tumači Mojsijevih zakona od I-III veka n. e.

tanatizam (gr. smrt)
učenje i verovanje da je duša čovečja smrtna.

tanatofobija (gr. smrt, strah)
medicinski: preteran (ili: bolesni) strah od smrti.

tanatoide (gr. smrt, vid, oblik)
pl. medicinski. bolesna stanja slična smrti, napr. obamrlost, bolest spavanja, nesvestica, tetanus i dr.

tanatologija (gr. smrt, nauka)
nauka o prirodi i uzrocima smrti.

tanatometar (gr. smrt, mera, merilo)
sprava za utvrđivanje smrti.

tanatozis (gr. usmrćenje)
medicinski: umiranje jednog dela tela.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10