Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 1 

tangencijalni (nl. tangentialis)
dirčni, koji je u pravcu dirke, koji dejstvuje u pravcu dirke, koji se kreće u pravcu tangente; tangencijalna sila komponenta sile u pravcu tantente (suprotno: normalna sila); tangencijalno kretanje kod centralnog kretanja kretanje jednog tela u pravcu tangente, time što centripetalna sila u ma kojoj tačci kružne putanje ne deluje, tako da se telo usled inercije, lenivosti, dalje kreće po pravoj lniji.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10