Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 4 

tangent (l. tangere dodirivati, tangens)
čekićić, maljica kod muzičkih instrumenata sa žicama i časovnika što sviraju.

tangenta (l. tangere dodirivati, tangens)
geometrijski: dirka, prava koja spaja dve uzastopne (konsekutivne) tačke krive, krivulje.

tangentni (l. tangere dodirivati)
dodiran, koji dodiruje; dodirni.

tangentometar (l. tangere dodirivati, tangens, gr. mera, merilo)
tahimetar za merenje visina trigonometrijskim putem.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10