Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 4 

tenor (l. tenere držati, tenor)
1. neprekidan tok, neprekidno trajanje; uno tenore (l. uno tenore) neprestano, neprekidno; smisao, sadržina nekog zakona, presude, naređenja i sl.; put i način mišljenja; muz. glavna melodija u nekom višeglasnom muzičkom komadu.

tenor (tal. tenore)
2. muzički: najviši muški glas; lirskis tenor nežani mek tenor (za pevanje nežnih i ljubavnih pesama); herojski tenor tenor za pevanje junačkih melodija; tenorski ključ ključ na četvrtoj liniji linijskog notnog sistema, koji kazuje da se nota koja je na toj liniji zove c (ce) i da tako treba čitati i ostale.

tenore (tal. tenore)
muzički. v. tenor 2; tenore primo tal. tenore primo) prvi, viši tenor; tenore sekondo(tal. tenore secondo) drugi,dublji tenor.

tenorist (tal.tenore)
muzički: pevač tenora.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10