Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 4 

teza (gr. stavljanje, postavljanje; postavka)
ostavka, tvrdnja, tvrđenje, fil. prvi stav u dijalektičkoj metodi samokretanja pojmova (up. antiteza, sinteza); stav, naročito stav koji treba dokazati, sporan stav; pismena radnja kao uslov za polaganje doktorskog ispita (doktorska disertacija); metr., muz. spuštanje glasa, nenaglašeni deo takta (supr. *arza).

tezaurirati (gr. sačuvam, nagomilam)
v. tesaurirati.

tezaurizacija (nl. thesaurisatio, gr. blago; riznicaljv. *tesaurizac)

tezaurus (gr. blago; riznica)
v. tesaurus.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10