Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 2 

tragedija (gr.)
poet. "Jarčeva pesma", žalosna igra, vrsta drame u kojoj istaknuti karaktr (tragični junak), boreći se za neku višu zamisao, dolazi u sukob sa interesima i shvatanjima svoje okoline; tim svojim radom stvara sebi t.zv. tragičnu krivicu, zato što dolazi u sukob sa prilikama u kojima živi, i u toj borbi (tragični konflikt) podleže, ali zamisao za koju se borio njegovom smrću ipak pobeđuje; figurativno: žalostan, koban, nesrećan događaj (naziv po pesmi koju je hor pevao o svetkovinama u slavu Baha*, na kojima se prinosio na žrtvu jarac i svi pevači u horu oblačili u jareće kože).

tragedijant (gr.)
nadritragičar, rđav pisac ili igrač tragedija.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10