Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 8 

tren (fr. train, l. trahere vući)
voz, vlak, železnica; vojnički: komora, vozarske trupe *(artilerijski, municijski, pontonski, profijanski, sanitetski tren).

trener (eng. trainer)
1. sp. vežbalac,obučavalac, onaj koji nekoga trenira.

trener (fr.traineur)
2. vojnik koji zaostane za vojskom, maroder.

trening (eng. training)
sp. vežba, vežbanje, sistematsko, povremeno pripremanje tela vežbanjem kako bi moglo, na utakmici, biti u najboljoj kondiciji i razviti punu veštinu i snagu.

trenirati (eng. train, l. trahere vrući))
vući za sobom, povlačiti, razvlačiti; sp. obučavati, sistematskim vežbanjem i celishodnim načinom života (dijetom) osposobiti telo za potpun razvitak snage (bokseri, rvači, loptači, džokeji, veslači, plivači, trkači itd.), vršiti stalan trening.

trenodija (gr. naricanje, naricaljka)
pesma tugovanka, tužbalica.

trenzla (hol. trense)
metalni đem koji se stavlja u usta tvrdoustim i nemirnim konjima.

trenčkot (eng. trench-coat)
"kaput za rovove", vrsta muškog (i ženskog) lanenog ili vunenog gornjeg kaputa, koji je po materiji i kroju praktičan, tako da može dobro poslužiti i za rđavo vreme.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10