Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 38 

tur (nl. Capra caucasica)
1. zoološki: ukusnog mesa i odličnog krana.

tur (fr. le tour, nl. turnus)
2. obrt, okret; hod, šetnja, putovanje, izlet; red u nekom nizu; okret, naročito u plesu; figurativno: podvala, obešenjakluk, veština.

tur.retur (fr. tour-retour)
odlazak i povratak; karta tur-retur karta koja važi za odlazak i povratak.

tura (fr. tour)
određen deo puta, mala šetnja, izlet, putovanje.

turacin (nl. turacus)
crvena bojena materija životinjskog porekla, sadrži bakra, dobiva se od pera tropsko-afričke ptice turako (bananožder).

turaža (fr. tour obrt)
broj obrta, napr. što ih učini jedan motor u određenom vremenu.

turban (pers.)
belo platno koje muslimani obavijaju oko fesa, kao ukras; odviti turban primiti islam, poturčiti se.

turbijom (fr. turbilion)
raketa koja se penje vertikalno i u kovitlac.

turbina (l. turbo gen. turbinis vrtlog; vitao, vitlo, fr. turbine)
vitlo, stalan točak sa izvijenim lopaticama (između kojih, kao kroz kanale, protiče voda koja se ozgo dovodi iz jaza u jedan uspravan cilindričan rezervoar), kod koga voda dejstvuje bočnim pritiskom na lopatice i obrće ga (sprava za iskorišćavanje vodene energije); parna turbina vitlo koje obrće, udaranjem u lopatice točka, zagrejana i jako napeta para.

turbo (l. turbo vrtlog; vitao, vitlo)
tehnički: predmetak koji se stavlja ispred naziva mašina koje pokreće parna turbina.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10