Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 1 

utilitarizam (l. utilis koristan)
1. fil. gledište korisnosti, etički pravac koji smatra da je svrha čovečjeg delanja korist i blagostanje, bilo pojedinca (individualni utilitarizam). bilo celine (socijalni utilitarizam). Osnivač utilitarizma kao etičkog sistema je Jeremija Bentam (1748-1832), po kome treba da je cilj što veća sreća za što veći broj", a radeći na opštem dobru, radimo i na sopstvenom; 2. pravno: shvatanje po kojem je pravu cilj da zaštiti samo izvesne interese, a ne da ostvari neku višu pravdu; glavni pretstavnik Rudolf Jering (Jhering, 1818-1892); 3. težnja da se u svemu traži samo lična korist.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10