Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 3 

vizita (fr.visite)
poseta, pohoda; lekarska poseta; pregled, pregledanje (lekarsko, carinsko); kratak ženski ogrtač za posete.

vizitacija (l. visitatio)
posećivanje, pohađanje, poseta; pregled, pregledanje, smotra; naročito: pregled stanja u kojem senalazi neka ustanova ili neko nadleštvo; vojnički: mali odred vojnika koji je pod nadzorom jednog podoficira.

vizitator (nl. visitator)
posetilac, pohodilac, polaznik; pregledač, nadzornik imanja; kaluđer koji obilazi manastire svog reda ili svoje oblasti.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10