Српски језик - Вокабулар форум
Srpski jezik - Vokabular forum

О српском језику и култури => Порекло значења речи => Тему започео: bubica83 на 18.57 ч. 01.04.2007.Наслов: Bogat i Bog...isto poreklo?
Порука од: bubica83 на 18.57 ч. 01.04.2007.
 Da li pridev bogat vodi etimološko poreklo od imenice Bog? Zanima me taj problem ali nigde nisam mogla da u literaturi potvrdim svoj stav. Mislim da je veza semantička, kao simbol moći, prestiža, superiornosti... Mada, idući zdravom logikom veze ne bi trebalo da bude, jer se odnos ove dve reči svodi na distinkciju sakralno-profano...


Наслов: Одг: Bogat i Bog...isto poreklo?
Порука од: Ђорђе Божовић на 20.55 ч. 01.04.2007.
Прасловенско *bogъ позајмљеница је персијског порекла. Међу првим позајмљеницама у веома раној историји словенских језика су позајмљенице из праиранског језика, које су углавном религијског карактера - међу њима су и *gatati, *nebo, *rajь, али и *slovo и *čaša. Као и *bogatъ, вероватно од *bogъ. Јер, стари персијски и словенски богови су управо били такви. :) Један наш писац (Да није Вук? Заборавио сам, али мислим да је ипак неко други...) примећивао је како у нашем језику два сасвим супротна придева - богат и убог - обадва у себи садрже реч бог, не би ли и једне и друге, и богате и убоге, стално опомињали на то како срећа врло лако може да се преокрене. ;)


Наслов: Одг: Bogat i Bog...isto poreklo?
Порука од: Светозар на 20.58 ч. 01.04.2007.
Може да се погледа на пр. у етимолошком речнику Фасмера за руски језик. Тамо се богат сравњива са лат. fortūnātus у смислу „кога чувају Богови“.


Наслов: Одг: Bogat i Bog...isto poreklo?
Порука од: Ђорђе Божовић на 21.22 ч. 28.04.2007.
Може да се погледа на пр. у етимолошком речнику Фасмера за руски језик. Тамо се богат сравњива са лат. fortūnātus у смислу „кога чувају Богови“.
Прасловенско *bogъ имало је значењске везе са срећом, па је и богат могло значити срећан ("који има среће, успеха").

П. Пипер, "Увод у славистику 1":
Цитат
Сама реч бог постоји у свим словенским језицима те је несумњиво постојала и у прасловенском језику. Са именицом бог, која је првобитно, сматра се, имала значење 'срећа', 'успех', у етимолошкој су вези и такве речи као што су у српском богат, убог (префикс у- има значење негације), пољска реч zoboże - 'жито', или лужичкосрпске zbožo, zbože - 'стока', 'иметак'. Њој су сродне речи baga у староперсијском и bhaga у староиндијском. Има мишљења да је прасловенско *bogъ иранског порекла.


Наслов: Одг: Bogat i Bog...isto poreklo?
Порука од: Сребрена на 04.03 ч. 21.10.2007.
Прасловенско *bogъ позајмљеница је персијског порекла.

I u vedskom sanskritu je Bhaga = Bog..

bogat/ bogalj ?