Српски језик - Вокабулар форум
Srpski jezik - Vokabular forum

О српском језику и култури => Школски задаци => Тему започео: mt на 14.23 ч. 15.06.2009.Наслов: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: mt на 14.23 ч. 15.06.2009.
Овде ћу писати недоумице, а ви, уколико вам није тешко, потврдите или исправите.
Хвала!  :)


#Старословенски језик је језик којим се ПИСАЛО

#Славеносрпски језик је мешавина: РУСКОСЛОВЕНСКОГ ЈЕЗИКА И СРПСКОГ НАРОДНОГ ЈЕЗИКА

#Којим језиком пишу просветитељски писци с краја 18. века и почетком 19. века?
-славеносрпским

#Како се зове граматика коју је Вук Караџић издао 1814. године?
-"Писменица СЕРБСКОГ језика, по говору простога народа написана"

#По узору на чију граматику је Вук Караџић написао своју граматику из 1814.?
-Аврама Мразовића

#Прво издање Српског рјечника изашло је 1818. године и садржало је око 26.000 речи. Вуку је у изради помогао Јернеј Копитар.

#На ком принципу се заснива Вуков правопис?
-"Пиши као што говориш" (ја бих ставио "пиши као што читаш, читај како је написано")
1 глас - 1 знак (слово)
на фонетском принципу

#Ђуро Даничић је Вукову реформу подржао расправом која је изашла 1847. године, а њен назив је РАТ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И ПРАВОПИС


То је што се тиче историје језика и дијалектологије.  ;)


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Ђорђе Божовић на 18.43 ч. 15.06.2009.
#Старословенски језик је језик којим се ПИСАЛО

Tako je, to je prvi KNJIŽEVNI jezik — bitna je razlika. Nije predak slovenskih jezika (to je praslovenski), i nije bio govorni jezik. Samo književna sveslovenska varijanta, njime se PISALO i samo pisalo, u raznim nacionalnim, crkvenoslovenskim redakcijama.

#Славеносрпски језик је мешавина: РУСКОСЛОВЕНСКОГ ЈЕЗИКА И СРПСКОГ НАРОДНОГ ЈЕЗИКА

Tačno. Pre slavenosrpskoga se ruskoslovenskim jezikom pisalo u srpskoj književnosti, a potom se (Zaharija Orfelin i Dositej Obradović su bili inicijatori) narodni jezik sve više probijao u književnost. Prvo su ga mešali s ruskoslovenskim, i tako je nastao taj slavenosrpski (slavjanoserbski), tzv. slavenski ili slavjanski, slovenski stil, da bi Vukovim zalaganjem, i zalaganjima vukovaca, narodni srpski jezik sasvim preovladao i uzeo primat.

Kod nekih slavenosrpskih pisaca ima i izravnog ruskog uticaja, primesa ruskog narodnog jezika. Kod nekih ima i srpskoslovenskih, kod nekih više narodnih srpskih obrta — neki su pisali različitim jezicima i stilovima u zavisnosti od toga šta su pisali i kome su to namenjivali (Rajić), itd. Slavenosprski je, dakle, jedna velika mešavina koječega, ali njegova su dva glavna „sastojka“ ruskoslovenski i narodni srpski. :)

#Којим језиком пишу просветитељски писци с краја 18. века и почетком 19. века?
-славеносрпским

Da, već rekoh — Zaharija Orfelin i Dositej Obradović su najpoznatiji predstavnici. Prosto, oni su i stvorili slavenosrpski tako što su, u duhu svoga prosvetiteljstva, želeli da ruskoslovenski kojim se tada pisalo približe narodu, pa su ga mešali sa narodnim srpskim koliko su to umeli, jer nisu sasvim dobro znali narodni jezik. (Dositej je odrastao u manastirima, gde nije imao kontakta s narodnim jezikom, već sa crkvenim ruskoslovenskim i srpskoslovenskim. On je želeo da piše narodnim jezikom, kako bi ga prost narod razumeo, i u tome je preteča Vukov, ali sâm to nije baš ponajbolje umeo. :))

#Како се зове граматика коју је Вук Караџић издао 1814. године?
-"Писменица СЕРБСКОГ језика, по говору простога народа написана"

Jeste u originalu SERBSKOGA, ali neće ti se valjda uzeti za pogešku i ako napišeš SRPSKOG.

#По узору на чију граматику је Вук Караџић написао своју граматику из 1814.?
-Аврама Мразовића

Tako je, po uzoru na „Slovensku gramatiku“ Avrama Mrazovića.

#Прво издање Српског рјечника изашло је 1818. године и садржало је око 26.000 речи. Вуку је у изради помогао Јернеј Копитар.

Da, Kopitar je prevodio reči na latinski i nemački. Prvo izdanje iz 1818. sadržavalo je uglavnom samo reči iz Vukova rodnog kraja, iz okoline Tršića; i tada Vuk još uvek nije pravio razliku između kratkosilaznog i kratkouzlaznog akcenta, već ih je isto obeležavao, osim kod homografa, gde je isticao razliku.

Drugo izdanje, iz 1852, imalo je, čini mi se, 47.000 reči (proveri taj podatak još jednom), a Vukov saradnik je bio Đuro Daničić. Sada su reči bile skupljene sa čitavoga štokavskog područja, i razlikovali su sva četiri akcenta u obeležavanju.

#На ком принципу се заснива Вуков правопис?
-"Пиши као што говориш" (ја бих ставио "пиши као што читаш, читај како је написано")
1 глас - 1 знак (слово)
на фонетском принципу

Na fonetskom principu, to je dovoljno. „Piši kao što govoriš, čitaj kako je napisano“ jeste citat jednoga nemačkog gramatičara, Adelunga, koji je zagovarao fonetski princip kakav je Vuk od njega preuzeo i na tome principu reformisao srpsku azbuku i pravopis.

#Ђуро Даничић је Вукову реформу подржао расправом која је изашла 1847. године, а њен назив је РАТ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И ПРАВОПИС

Tačno. Tada je, čini mi se, prvi put i upotrebio pseudonim „Đuro Daničić“, ali doduše, nisam siguran. :)

То је што се тиче историје језика и дијалектологије.  ;)

Hej, a gde je tu dijalektologija?! :)


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: mt на 19.47 ч. 15.06.2009.
Хвала на исцрпном одговору!  :)
А дијалектологија? Управу си, тога нема у овим питањима, та питања сам сам одговорио, а поднаслов сам преписао из скрипте.  ;D


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Ђорђе Божовић на 22.54 ч. 15.06.2009.
Nema na čemu, meni je bilo zadovoljstvo! :D


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: mt на 00.24 ч. 16.06.2009.
Сад мало фонетике.
Каже:

#У следећој реченици подвуци ПРЕДЊОНЕПЧАНЕ сугласнике (ако сам добро разумео то су Ј, Љ, Њ, Ђ, Ћ, Ш, Ж, Џ  и  Ч )

Најлепше књиге пишу се  за оне који не воле да читају. Они који воле књиге и читање, могу читати и оно што је мање лепо и занимљиво.
-ово сам ја подвукао, у решењима недостаје неколико слова, па рекох можда ово нису предњонепчани

#Подвуци уснене сугласнике: (Б, М, П ?)
У решењима је подвучено и Ф и В...  ???

#(Меки сугласници су Ј, Љ, Њ, Ђ, Ћ ?)
-у решењима је и слово К  ???

#(Шта су затворени слогови, пошто би их требало подвући?)
Подели на слогове следеће речи и подвуци затворене слогове:

гвожђе
инвалид
топлота
приповетка

#Које гласовне промене су извршене у следећим речима:

кажњив/чежња (решења: јотовање? и ЈСПМТ)

**решења нису готова, већ их је радио ученик - стога и проверавам ;)


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Ђорђе Божовић на 00.39 ч. 16.06.2009.
#У следећој реченици подвуци ПРЕДЊОНЕПЧАНЕ сугласнике (ако сам добро разумео то су Ј, Љ, Њ, Ђ, Ћ, Ш, Ж, Џ  и  Ч )

Најлепше књиге пишу се  за оне који не воле да читају. Они који воле књиге и читање, могу читати и оно што је мање лепо и занимљиво.
-ово сам ја подвукао, у решењима недостаје неколико слова, па рекох можда ово нису предњонепчани

Čekaj, čekaj! U rešenjima, grešim li, nedostaju J, Lj i Nj?

U pravu si ti, to sve jesu prednjonepčani glasovi. Ali, dobro obrati pažnju na ono što se u postavci zadatka traži! Samo Ć, Đ, Š, Ž, Č i Dž su prednjonepčani suglasnici, a J, Lj i Nj jesu i oni prednjonepčani, ali nisu suglasnici već sonanti.

#Подвуци уснене сугласнике: (Б, М, П ?)
У решењима је подвучено и Ф и В...  ???

Pa vidi ti sad to! Da, i F i V jesu usneni, ali F je usneni suglasnik, ali V i M su isto sonanti. Izgleda da ne znaju ni oni šta hoće — u jednom zadatku računaju suglasnike bez sonanata, a u drugom ih računaju sa sonantima... :)

#(Меки сугласници су Ј, Љ, Њ, Ђ, Ћ ?)
-у решењима је и слово К  ???

Ne, nema govora o tome da je K mehko! ;)

#(Шта су затворени слогови, пошто би их требало подвући?)
Подели на слогове следеће речи и подвуци затворене слогове:

гвожђе
инвалид
топлота
приповетка

Gvo-žđe, in-va-lid, to-plo-ta, pri-po-vet-ka. Zatvoreni slogovi su oni koji se završavaju suglasnikom, otvoreni slogovi se završavaju samoglasnikom. Dakle, zatvoreni slogovi su in-, -lid i -vet-.

#Које гласовне промене су извршене у следећим речима:

кажњив/чежња (решења: јотовање? и ЈСПМТ)

I ja bih tako rekao. Od reči „kaZNa, kaZNiti“ i „čeZNuti“ imamo „kaŽNJiv“ i „čeŽNJiv“, dakle N je jotovanjem dalo Nj, a Z je, i u jednoj i u drugoj reči, ispred Nj dalo Ž jednačenjem suglasnika po mestu tvorbe.


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Ђорђе Божовић на 00.43 ч. 16.06.2009.
#Подвуци уснене сугласнике: (Б, М, П ?)
У решењима је подвучено и Ф и В...  ???

Pa vidi ti sad to! Da, i F i V jesu usneni, ali F je usneni suglasnik, ali V i M su isto sonanti. Izgleda da ne znaju ni oni šta hoće — u jednom zadatku računaju suglasnike bez sonanata, a u drugom ih računaju sa sonantima... :)

A ti si računao samo P, B i M u usnene, a F i V u usneno-zubne? F i V jesu usneno-zubni (labiodentalni), a P, B i M su dvousneni (bilabijalni). Zajedno, svih pet su usneni (labijalni).


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: mt на 00.59 ч. 16.06.2009.
Не знају ни они више шта траже.

 

#У следећој реченици подвуци ПРЕДЊОНЕПЧАНЕ сугласнике (ако сам добро разумео то су Ј, Љ, Њ, Ђ, Ћ, Ш, Ж, Џ  и  Ч )
питао си "U rešenjima, grešim li, nedostaju J, Lj i Nj?"
И та слова су подвучена.А у решењима за слогове је, замисли, раздвојено:

инвалид  - и-нва-ли-д  ???   човек стварно мора бити "инвалид" да би ово овако раздвојио


остало је ваљда у реду  :D


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Ђорђе Божовић на 01.05 ч. 16.06.2009.
питао си "U rešenjima, grešim li, nedostaju J, Lj i Nj?"
И та слова су подвучена.

Onda OK, nećemo komplikovati život podjelom na prave suglasnike i sonante. ;) Izgleda da ih sve računaju kao suglasnike. U tom svetlu, prednjonepčani jesu J, Lj, Nj, Č, Ć, Đ, Dž, Š i Ž, a usneni su P, B, F, V i M.

A koja slova, onda, u rešenju nedostaju?

А у решењима је, замисли, раздвојено:

инвалид  - и-нва-ли-д  ???   човек стварно мора бити "инвалид" да би ово овако раздвојио

Slažem se. :)

Ne može nikako -d biti slog, jer su nosioci sloga samo samoglasnici i alveolarni sonanti (R u domaćim, a L i N u nekim stranim rečima).

Opšte pravilo je da dva sonanta jedan do drugoga razdvajamo kada delimo reč na slogove, dakle iN-Va treba biti razdvojeno.


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: mt на 01.14 ч. 16.06.2009.

A koja slova, onda, u rešenju nedostaju?


Моја грешка, све је ту. :)


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Ђорђе Божовић на 01.19 ч. 16.06.2009.
:D


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: mt на 18.50 ч. 16.06.2009.
#Подвуци правилно написане речи

ПРИПОВЕТКИ   приповетци   ПРИПОВЕЦИ
БИТКИ             битци            БИЦИ

#У речи ШЕЗДЕСЕТ како је дошло до ЈСПМТ?

#Најмање језичке јединице које су носиоци значења или граматичке службе у реченици су
морфеме или фонеме?

#Одреди којој врсти по значењу припадају:
ОЛОВНИ - да ли да ставим описни или градивни?

#Подвуци придевске заменице
мој   он   ничији   ко   онај   нико    некакав   оволики    какав

#Наведи безличне глаголске облике

#Како гласи инфинитивна и презентска основа следећих глагола:

ЛЕЋИ
ПЛЕСТИ
ТРЕСТИ
НАСУТИ

#Подвуци речце...
...
Да ли је он синоћ излазио?
Ето, видиш да сам дошао

#Вокатив именице цар гласи::
-царе
-цару
-и царе и цару

#Аугментатив од речи књига је књижурина? (То ми звучи пежоративно, како да разликујем пежоратив од аугментатива)

#Мотивна реч за именицу мислилац је _______

#Испиши суфиксе у речима бацАЧ, вршиЛАЦ и телеТИНА (у решењу ЕТИНА?!)

#Промена значења речи (или групе речи) која је упортребљенауместо неке друге речи с којом је логички повезана је метонимија, зар не? (заокружена је и метафора)

#Израз "цела свадба гледа у њега" је пример за метонимијско значење?


и шта су хомографи (и ако може пример)?
пример за историзме


Ух  :P   а само смо прешли петину  :D


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Ђорђе Божовић на 19.56 ч. 16.06.2009.
#Подвуци правилно написане речи

ПРИПОВЕТКИ   приповетци   ПРИПОВЕЦИ
БИТКИ             битци            БИЦИ

Ок.

#У речи ШЕЗДЕСЕТ како је дошло до ЈСПМТ?

Никако. Дошло је до губљења сугласника (Т испред Д) и једначења сугл. по звучности (С испред Д).

#Најмање језичке јединице које су носиоци значења или граматичке службе у реченици су
морфеме или фонеме?

Најмање језичке јединице које су носиоци значења или граматичке службе у реченици су речи. А најмање језичке јединице које су носиоци значења или граматичке службе у речи су морфеме. Фонеме су најмање језичке јединице фонолошког сустава језика, оне су носиоци значењске разлике на фонолошком нивоу.

#Одреди којој врсти по значењу припадају:
ОЛОВНИ - да ли да ставим описни или градивни?

Па стави градивни.

#Подвуци придевске заменице
мој   он   ничији   ко   онај   нико    некакав   оволики    какав

Ок.

#Наведи безличне глаголске облике

Лични се, је ли, мењају по различитим лицима (то су времена и начини), а безлични глаголски облици не. Нелични су, дакле, инфинитив, глаголски прилог садашњи и прошли, те глаголски придев радни и трпни (они разликују род и број, али не и лице).

#Како гласи инфинитивна и презентска основа следећих глагола:

ЛЕЋИ
ПЛЕСТИ
ТРЕСТИ
НАСУТИ

Инфинитивне lahko одбијаш од аориста: лег- (од легох), плет- (од плетох), трес- и насу-.

А презентске од ма ког лица презента: лежи-, плете-, тресе-, наспе-.

#Подвуци речце...
...
Да ли је он синоћ излазио?
Ето, видиш да сам дошао

Да ли, ето.

#Вокатив именице цар гласи::
-царе
-цару
-и царе и цару

Мислим да је и царе и цару, нека неко провери у РМС. Цар се некада завршавало меким сугласником, па отуда наставак -у, а касније је то меко Р отврднуло, па данас имамо и наставак -е.

#Аугментатив од речи књига је књижурина? (То ми звучи пежоративно, како да разликујем пежоратив од аугментатива)

Књижурина, него како! :) Некада аугментативи постају пежоративи, исто као што и деминутиве често узимамо као имена од миља. (Има и, можда помало парадоксално, случај када је деминутив постао пежоратив: гузица. ;))

#Мотивна реч за именицу мислилац је _______

Мотивне речи су оне речи од којих су дате речи изведене. Мислилац је изведено од мислити, суфиксом -лац, то видиш по значењу — мислилац је „онај који мисли“, и у значењу речи се увек налази њена мотивна реч.

И све именице на -лац су изведене од глагола, јер означавају вршиоце радње.

#Испиши суфиксе у речима бацАЧ, вршиЛАЦ и телеТИНА (у решењу ЕТИНА?!)

Па јест, немамо суфикс -тина, већ -етина, само су се два Е сажели у једно. Као у коњетина, суфикс -етина на основу коњ-. Или аугментатив бабетина, -етина на основу баб- именице баба.

#Промена значења речи (или групе речи) која је упортребљенауместо неке друге речи с којом је логички повезана је метонимија, зар не? (заокружена је и метафора)

Метонимија. Метафора је промена значења речи која је употребљена уместо неке друге речи с којом је повезана по сличности, а метонимија је промена значења речи које су у некој логичкој вези.

Имамо на форуму тему о томе, где смо детаљно објашњавали ове две фигуре.

#Израз "цела свадба гледа у њега" је пример за метонимијско значење?

Тако је. Свадба је употребљено место сватови, „они који чине свадбу“. (Хм, је ли то онда можда синегдоха?)

и шта су хомографи (и ако може пример)?
пример за историзме

Хомографи су врста хомонима. То су речи које се исто записују, а различито се изговарају и различито значе. На пример, грȃд (насељено место) и грȁд (временска непогода). Прави хомоними морају бити исти и у писању и у изговору, само с различитим значењем.

Историзми су речи које се више не употребљавају јер више не постоји оно што су означавале. Разликују се од архаизама, који су речи које се више не употребљавају јер су неке друге речи дошле место њих да означе неки појам. На пример, стара реч мјȅд је архаизам, јер се данас каже бакар, за исту ствар постоји друга, нова реч. А стара реч димарина (одличан пример из збирке тестова за Филолошки факултет, Студије 2009) јесте историзам, јер више не постоји појам који је та реч означавала („порез који се плаћао на кућу с димњаком“), па зато не постоји ни та реч.

Јасно? ;)


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: mt на 20.28 ч. 16.06.2009.
Кристално јасно :) Хвала ;)

#У речи ШЕЗДЕСЕТ како је дошло до ЈСПМТ?

Ђорђе: Никако. Дошло је до губљења сугласника (Т испред Д) и једначења сугл. по звучности (С испред Д).

Има три линије а, б, в. Те две промене сам и ја пронашао, али трећу... не

#Најмање језичке јединице које су носиоци значења или граматичке службе у реченици су
морфеме или фонеме?

Ђорђе: Најмање језичке јединице које су носиоци значења или граматичке службе у реченици су речи. А најмање језичке јединице које су носиоци значења или граматичке службе у речи су морфеме. Фонеме су најмање језичке јединице фонолошког сустава језика, оне су носиоци значењске разлике на фонолошком нивоу.

Пише РЕЧЕНИЦИ ,  а нема понуђено речи. Стога претпоставимо да су мислили на морфеме.

#Како гласи инфинитивна и презентска основа глагола:

ЛЕЋИ

Ђорђе: ...А презентске од ма ког лица презента: лежи- ...

У решењима ЛЕГНЕ


И још сам једно питање прескочио:
Подвуци прилоге ...
Купио је СУВИШЕ малу(?) јакну.
Он је ЗАТО кажњен.


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Ђорђе Божовић на 23.18 ч. 16.06.2009.
#У речи ШЕЗДЕСЕТ како је дошло до ЈСПМТ?

Ђорђе: Никако. Дошло је до губљења сугласника (Т испред Д) и једначења сугл. по звучности (С испред Д).
Има три линије а, б, в. Те две промене сам и ја пронашао, али трећу... не

Добро, онда имамо два једначења по звучности, једно пре и једно после губљења сугласника. Безвучно Т из ШЕСТ испред звучног Д из ДЕСЕТ прешло је у Д, онда се ДД упростило у једно Д, а С испред Д прешло је у З.

#Најмање језичке јединице које су носиоци значења или граматичке службе у реченици су
морфеме или фонеме?

Ђорђе: Најмање језичке јединице које су носиоци значења или граматичке службе у реченици су речи. А најмање језичке јединице које су носиоци значења или граматичке службе у речи су морфеме. Фонеме су најмање језичке јединице фонолошког сустава језика, оне су носиоци значењске разлике на фонолошком нивоу.

Пише РЕЧЕНИЦИ ,  а нема понуђено речи. Стога претпоставимо да су мислили на морфеме.

Океј, претпоставићемо тако да су мислили на морфеме, али не бих се ја сложио с њима. Фонеме су у фонологији, морфеме су у морфологији, а реченица је у синтакси.

#Како гласи инфинитивна и презентска основа глагола:

ЛЕЋИ

Ђорђе: ...А презентске од ма ког лица презента: лежи- ...

У решењима ЛЕГНЕ

Тачно, ја сам у журби погрешио. Лежи- је од лежати, а од лећи је легне-.

И још сам једно питање прескочио:
Подвуци прилоге ...
Купио је СУВИШЕ малу(?) јакну.
Он је ЗАТО кажњен.

Мала је придев, СУВИШЕ и ЗАТО си тачно подвукао.


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: mt на 14.08 ч. 17.06.2009.
Синтакса

#Подвуци речи које су пунозначне
именице   речце   заменице   предлози  придеви  бројеви   везници   глаголи   прилози   узвици   
(због чега су прилози, а нису предлози?)

#Подвуци предикат у реченици и одреди му врсту:
Лето ће ове године бити топло. - именски(?)
Мајка је стајала и размишљала (због чега није РАЗМИШЉАЛА) - глаголски прост
Гомила се поче комешати. - глаголски сложен


Правопис

#Додај Ј где је потребно:
...
херо_изам
ви_орити се
риви_ера
...

#Подвуци речи које се пишу са цртицом:
плејоф   рентакар   еркондишн   ферплеј   рокенрол   наливперо   топлиста   шерибренд


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Ђорђе Божовић на 19.29 ч. 18.06.2009.
#Подвуци предикат у реченици и одреди му врсту:
Лето ће ове године бити топло. - именски(?)
Мајка је стајала и размишљала (због чега није РАЗМИШЉАЛА) - глаголски прост
Гомила се поче комешати. - глаголски сложен

Ja bih podvukao „će biti toplo“, jer je i „toplo“ deo predikata — zbog toga i jest imenski.
I „je stajala“ i „razmišljala“ su predikati, oba glagolska prosta, jer se ta komunikativna rečenica sastoji od dve predikatske (majka je stajala i [majka je] razmišljala).


#Додај Ј где је потребно:
...
херо_изам
ви_орити се
риви_ера
...

#Подвуци речи које се пишу са цртицом:
плејоф   рентакар   еркондишн   ферплеј   рокенрол   наливперо   топлиста   шерибренд

Mrzi me da gledam u Pravopis, ali ja bih stavio J u „vijoriti se“ i u „rivijera“, a crticu u „naliv-pero“ i „top-lista“ (eventualno i u „plej-of“ i „fer-plej“, ali bih ta dva radije sastavio, i „šeri-brendi“).


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: mt на 21.33 ч. 18.06.2009.
Хвала! Ако случајно будеш проверио, напиши да знам :)
Ако наиђем на још неку недоумицу, питаћу ;)


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Ђорђе Божовић на 21.42 ч. 18.06.2009.
Evo, više me ne mrzi. :)

Pravopis kaže „heroizam“, „vijoriti se“ i „rivijera“, kaže da je „nalivpero“ sastavljeno, bez crtice (nasuprot mojoj intuiciji), „top-lista“ s crticom, kao i „plej-of“. Ima i odrednica „fer“, s primerima „nefer“, „fer igra“ i sl., dakle odvojeno, pa ćemo pretpostaviti da su sastavljači tvoga testa i tu zamislili crticu. „Rentakar“, „erkondišn“ i „rokenrol“ su u P, naravno, tako navedeni, a „šeri-brendi“ je s crticom. (Trebalo je lepo da napravimo analogiju sa džin-tonikom i đus-votkom, i sve bi nam se samo kazalo. ;))


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: mt на 21.59 ч. 18.06.2009.
Одлично! :)
П.С. То се зове брз одговор  ;)


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Stoundar на 22.14 ч. 18.06.2009.
Rečnik novijih anglicizama kaže ferplej i plejof, prema novim pravilima za spojeno i odvojeno pisanje anglicizama. Prćić ih detaljno objašnjava u Jeziku danas 16 (http://web.archive.org/web/20051025132715/http://www.maticasrpska.org.yu/download/danas16.pdf), kao prijedlog za novi Pravopis. E sad, da li je taj rječnik mjerodavan za prijemni ispit...


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Ђорђе Божовић на 22.31 ч. 18.06.2009.
Mmm, i ja bih to radije sastavio, pod jednim akcentom. Ali ne znam da li su ovi sa Pravnog fakulteta gledali u Rečnik novijih anglicizama ili u Jezik danas. ;)

Pravopis navodi „plej-of“ i „fer igra“. (Ovo potonje prihvaćam, ali to prvo zaista odvratno izgleda.)


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: mt на 22.35 ч. 18.06.2009.
Јао, сад морам да размишљам по ком речнику гледају ...   ::)  Дивно...  :-\


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Stoundar на 23.13 ч. 18.06.2009.
Mmm, i ja bih to radije sastavio, pod jednim akcentom.

Prema Rečniku, ferplej ima dva akcenta, a plejof može imati jedan ili dva. Po novom sistemu za pisanje anglicizama, akcenat nema nikakav uticaj na spojeno, odvojeno i polusloženičko pisanje.


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: alcesta на 00.16 ч. 19.06.2009.
Mislim da je najsigurnije držati se Pravopisa, nešto ne verujem da su sastavljači imali na umu ovu drugu literaturu.


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Ђорђе Божовић на 00.27 ч. 19.06.2009.
Prema Rečniku, ferplej ima dva akcenta, a plejof može imati jedan ili dva. Po novom sistemu za pisanje anglicizama, akcenat nema nikakav uticaj na spojeno, odvojeno i polusloženičko pisanje.

Da, verujem, nego rekoh kako bih ja to lasno izgovorio s jednim akcentom i stoga radije pisao sastavljeno: fèrplēj i plèjof.

A kako je u Rečniku akcentovano?


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Stoundar на 07.35 ч. 19.06.2009.
A kako je u Rečniku akcentovano?

Fȇrplȇj i (prikazano u ovom redoslijedu) plȇjof ili plȇjȍf.


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Ђорђе Божовић на 13.42 ч. 19.06.2009.
Океј. Хвала ти. :)


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: mt на 15.52 ч. 19.06.2009.
Књижевност

#У којим манастирима је свети Сава развио центре књижевног и црквеног образовања
-у Хиландару
-у Студеници
-у Жичи
-у Манасији

#Шта значи термин канцонијер?


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Miki на 16.37 ч. 19.06.2009.
Одговор на прво питање требало би да буде Хиландар и Студеница, али ово ваља проверити. Одговор на друго: (италијанизам) канцонијер јесте ’песмарица, збирка песама’.


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: mt на 21.24 ч. 19.06.2009.
Хвала. :)

Библија потиче од речи ______ што значи _______ (на Википедији има више могућности: књига, књижица...  )

и да ли је исправно: царе, цару или обоје?


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Дарко Новаковић на 21.35 ч. 19.06.2009.
и да ли је исправно: царе, цару или обоје?

Само царе.


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Дарко Новаковић на 21.39 ч. 19.06.2009.
Библија потиче од речи ______ што значи _______ (на Википедији има више могућности: књига, књижица...  )

Потиче од речи biblía, што значи књиге.


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: mt на 21.48 ч. 19.06.2009.
КњигЕ? ок, хвала! ;)
И царе - што је, наравно и очекивано, али питах јер је овде штиклирано ОБОЈЕ.
Но добро, боље да проверим, него да оманем. :)


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Ђорђе Божовић на 22.49 ч. 19.06.2009.
Sigurno ti je poznat Petrarkin Kanconijer (pesmarica), uzor svima kasnijima renesansnim pesnicima petrarkistima. Odatle je renesansna petrarkistička ljubavna poezija. :)


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: mt на 00.53 ч. 20.06.2009.
Јесте, али нисам био сигуран за превод... :)

#Свако књижевно дело се може рашчланити на следеће слојеве (три линије)


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Ђорђе Божовић на 01.25 ч. 20.06.2009.
Pa nema ih samo tri, već pet. :) Svako književno djelo ima sloj zvučanja, koji se odnosi na poetski jezik, na glasove i eufoniju, ritam koji imaju i pjesme i proza, a i drama, naravno, zatim sloj značenja, koji se odnosi na riječi i rečenice koje književnik upotrebljava, na njihovo značenje i stilsku obojenost, pa sloj svijeta djela ili prikazane predmetnosti, dakle onoga što djelo prikazuje, onoga o čemu pisac piše, tu su opisi, likovi, situacije, mimeza, itd., zatim sloj aspekta djela ili uglova posmatranja, koji pokazuje odnose koje i pisac i čitalac imaju prema djelu, likovima, radnji i dr., odatle čitaoci mogu u svojoj mašti koja se formira čitanjem tumačiti mjesta neodređenosti svakoga djela, to je onaj sloj iz kojega mi zamišljamo ono što čitamo, te nakraju, tu je sloj idejaˌ koji sadrži smisao djela i poruke koje je pisac utkao u svoje književno djelo.


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: mt на 01.45 ч. 20.06.2009.
Oвде у решењима је спаковано овако:
1. слој звучања и слој аспекта  ;D
2. слој јединица значења
3. слој света дела

Може онда овако?  ;D


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Ђорђе Божовић на 02.00 ч. 20.06.2009.
Sloj ideja je, pretpostavljam, nepoželjan. :D A i zašto bismo još i smislom dela zamarali odveć pregrejane mozgove, kad i samo delo jedva, s teškom mukom, pročitamo?

Ne može tako. Uzmi čitanku za četvrti razred, tamo ima toga.

Sloj zvučanja, sloj jedinica značenja, sloj sveta dela, sloj aspekta i sloj ideja. Zašto bi sloj zvučanja i sloj aspekta išli u duetu, nije mi najjasnije; a zašto je sloj ideja verovatno nepoželjan, mogu da pretpostavim. ;)


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: mt на 02.17 ч. 20.06.2009.
Ок, то ћу погледати...


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: mt на 17.39 ч. 21.06.2009.
#У речи ШЕЗДЕСЕТ како је дошло до ЈСПМТ?

Ђорђе: Никако. Дошло је до губљења сугласника (Т испред Д) и једначења сугл. по звучности (С испред Д).
Има три линије а, б, в. Те две промене сам и ја пронашао, али трећу... не

Ђорђе: Добро, онда имамо два једначења по звучности, једно пре и једно после губљења сугласника. Безвучно Т из ШЕСТ испред звучног Д из ДЕСЕТ прешло је у Д, онда се ДД упростило у једно Д, а С испред Д прешло је у З.

Професори српскога језика кажу ДИСИМИЛАЦИЈА


Pa nema ih samo tri, već pet. :) Svako književno djelo ima sloj zvučanja, koji se odnosi na poetski jezik, na glasove i eufoniju, ritam koji imaju i pjesme i proza, a i drama, naravno, zatim sloj značenja, koji se odnosi na riječi i rečenice koje književnik upotrebljava, na njihovo značenje i stilsku obojenost, pa sloj svijeta djela ili prikazane predmetnosti, dakle onoga što djelo prikazuje, onoga o čemu pisac piše, tu su opisi, likovi, situacije, mimeza, itd., zatim sloj aspekta djela ili uglova posmatranja, koji pokazuje odnose koje i pisac i čitalac imaju prema djelu, likovima, radnji i dr., odatle čitaoci mogu u svojoj mašti koja se formira čitanjem tumačiti mjesta neodređenosti svakoga djela, to je onaj sloj iz kojega mi zamišljamo ono što čitamo, te nakraju, tu je sloj idejaˌ koji sadrži smisao djela i poruke koje je pisac utkao u svoje književno djelo.

И то је потврђено - на оне три линије ћу написати тих 5

и да ли је исправно: царе, цару или обоје?

Само царе.

Професор каже дублет - обоје, иако је препоручљиво царе - Матичин правопис

Ја вас замољавам да код оваквих ствари нагласите да ли је проверен податак или само мишљење. - да не губим поене на лаким задацима


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Ђорђе Божовић на 18.14 ч. 21.06.2009.
Ђорђе: Добро, онда имамо два једначења по звучности, једно пре и једно после губљења сугласника. Безвучно Т из ШЕСТ испред звучног Д из ДЕСЕТ прешло је у Д, онда се ДД упростило у једно Д, а С испред Д прешло је у З.

Професори српскога језика кажу ДИСИМИЛАЦИЈА

Što je samo drugo ime za istu stvar, da ne kažem izmišljanje tople vode. :) Gubljenje suglasnika ILI uprošćavanje suglasničkih grupa ILI disimilacija (razjednačavanje) suglasnika jedno je te isto.

Професор каже дублет - обоје, иако је препоручљиво царе - Матичин правопис

Ја вас замољавам да код оваквих ствари нагласите да ли је проверен податак или само мишљење. - да не губим поене на лаким задацима

Darko je sigurno bio proverio pre no što je potvrdio rješenje. Matičin pravopis, koliko sam ja uspio, tj. koliko nisam uspio vidjeti ;), ne pominje vokativ ove imenice, dok ga RMS, i šestotomni i Jednotomnik, navode, i to samo kao „care“, a u razjašnjenju pravila o građenju vokativa jednine imenica I vrste i Stanojčić—Popovićeva gramatika (t. 179).

Na dublet sam i ja prvo bio pomislio (kao „ribare“ i „ribaru“, „gospodare“ i „gospodaru“), ali ovde ipak nije. Ispravno je samo „care“, a nastavak -u dodajemo na imenice čija se osnova završava prednjonepčanim suglasnikom, kod nekih imenica što se završavaju na -c i -z („Francuzu“), kao dubletno s nastavkom -e kod nekih imenica na -r, i kod imenica na -ak ispred kojega je nepčani suglasnik (npr. „mačku“).


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: mt на 18.15 ч. 21.06.2009.
#Промени у аористу помоћни глагол бити:
бих   бисмо
би    бисте
би    би/бише

Је л' тако и је л' може бише?


#Подвуци речи које су пунозначне
именице   речце   заменице   предлози  придеви  бројеви   везници   глаголи   прилози   узвици   
(због чега су прилози, а нису предлози?)

#Шта је повучено у реченици (Функција)?
...
Срећу налази човек у разним стварима.   ПОМ?
Киша је падала целу ноћ.


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Дарко Новаковић на 18.19 ч. 21.06.2009.
Професор каже дублет - обоје, иако је препоручљиво царе - Матичин правопис

Ја вас замољавам да код оваквих ствари нагласите да ли је проверен податак или само мишљење. - да не губим поене на лаким задацима

Darko je sigurno bio proverio pre no što je potvrdio rješenje. Matičin pravopis, koliko sam ja uspio, tj. koliko nisam uspio vidjeti ;), ne pominje vokativ ove imenice, dok ga RMS, i šestotomni i Jednotomnik, navode, i to samo kao „care“, a u razjašnjenju pravila o građenju vokativa jednine imenica I vrste i Stanojčić—Popovićeva gramatika (t. 179).

Правописни речник такође каже само царе.


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Ђорђе Божовић на 18.22 ч. 21.06.2009.
#Промени у аористу помоћни глагол бити:
бих   бисмо
би    бисте
би    би/бише

Је л' тако и је л' може бише?

Treće lice množine aorista jeste samo „bȉše“ (nije „bi“, to je samo u građenju potencijala).

#Подвуци речи које су пунозначне

A šta to znači „punoznačne“ reči? Pretpostavljam da su to imenice, zamenice, pridevi, brojevi, glagoli i prilozi, ovako prema subjektivnom osjećaju?

#Шта је повучено у реченици (Функција)?
...
Срећу налази човек у разним стварима.   ПОМ?
Киша је падала целу ноћ.

Oboje su priloške odredbe, za mesto odnosno meru (količinu).

Da rečenica glasi „kiša je padala tu noć“ ili „prvu noć“, to bi bila priloška odredba za vreme.


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Ђорђе Божовић на 18.23 ч. 21.06.2009.
Правописни речник такође каже само царе.

Ja gledam u školsko izdanje, tamo uopšte ne navode vokativ. :(


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: mt на 18.26 ч. 21.06.2009.
Хвала. :)

Извор где пише да може и једно и друго (вокатив од ЦАР) је Матичин речник 1994.

За пунозначне речи јесте тако у решењу, а моје питање је зашто су прилози (а нису предлози)Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Ђорђе Божовић на 18.31 ч. 21.06.2009.
Okej, onda mi je subjektivni osjećaj u redu, pa mogu da odgovorim na to pitanje. :D ;)

Zato što predlozi, ovako skroz jednostavno prečeno, ne „znače“ ništa dok ih ne staviš uz imensku reč, zajedno s kojom prenose značenje — sámo „na“, „u“, „prema“, „ispod“, „sa“, „od“ ne znači nam ništa dok ne kažemo npr. „na stolu“, „u njemu“, „prema meni“, „ispod prvog“, „sa starima“, „od siromašnih“. A prilozi i sami „znače“, jelte „punoznačni“ su: „mnogo“, „dobro“, „malo“, „više“, „otprilike“, „juče“, „prekosutra“, „levo“, „gore“, „dosta“.

::)


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Дарко Новаковић на 18.34 ч. 21.06.2009.
Правописни речник такође каже само царе.

Ja gledam u školsko izdanje, tamo uopšte ne navode vokativ. :(


Ја и немам то школско издање. Мој је Матичин правопис, треће допуњено издање из 2002. године. У њему пише само царе као и у осталим поменутим изворима.


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: mt на 18.35 ч. 21.06.2009.
Јасно  ;)
Извињавам се!


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Ђорђе Божовић на 18.38 ч. 21.06.2009.
Извор где пише да може и једно и друго (вокатив од ЦАР) је Матичин речник 1994.

Pa neće biti! Evo sada sam i tamo pogledao — kao što Darko i reče, pravopisni rečnik samo veli: „vok. care“, a tako i RMS, evo i HJP (Anić), i žuta gramatika (Stanojčić—Popović).

Ја и немам то школско издање. Мој је Матичин правопис, треће допуњено издање из 2002. године. У њему пише само царе као и у осталим поменутим изворима.

Imam ja i onaj skenirani veliki Pravopis na računaru, ali me uvek mrzi da ga otvaram, lakše mi je prosto da prelistam papirnato izdanje, a u tom obliku imam samo školski iz 2002. :D


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Ђорђе Божовић на 18.40 ч. 21.06.2009.
a u tom obliku imam samo školski iz 2002.

Pardon, 2007. :)


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: mt на 18.47 ч. 21.06.2009.
http://img36.imageshack.us/i/care.png/


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Дарко Новаковић на 18.53 ч. 21.06.2009.
А баш сам се понадао да си окачио слику која приказује наводе из тог правописа из 1994.  :)


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: mt на 18.56 ч. 21.06.2009.
Немам ја речник, те се морам ослањати на друге :)

#Подвуци зависне реченице и одреди им врсту

Да сам живела у неком другом месту, можда би неко учинио да на њега заборавим.
Брат је урадио онако како му је било речено.
На крају рада пчелиног је мед који садржи у себи срж свих цветова...


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Ђорђе Божовић на 18.58 ч. 21.06.2009.
Ha, ha, ha. :D Izgleda da mi ovdje i oni tamo ipak ne gledamo u isti pravopis.

Ali hajde da budemo sigurni. Pošto je izdanje Matičina pravopisa koje navodi samo „care“, a u koje smo gledali Darko i ja, on u hartijanu a ja u skeniranu verziju, iz 2002. godine, moguće je možda da nam se pravopisi ne poklapaju. Ako još netko odavde ima baš to prvo izdanje iz 1994, kojim se ta dama s tvog ekrana koristila, hajde neka proveri kako i tamo stoje stvari, je li odista navedeno dvojstvo, u šta sumnjam — obaška što sva prekostala literatura takođe kaže samo „care“.


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: mt на 19.02 ч. 21.06.2009.
Онда је царе. Не знам заиста шта би... не би ми намерно погрешила... :/


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Ђорђе Божовић на 19.07 ч. 21.06.2009.
#Подвуци зависне реченице и одреди им врсту

Да сам живела у неком другом месту, можда би неко учинио да на њега заборавим.
Брат је урадио онако како му је било речено.
На крају рада пчелиног је мед који садржи у себи срж свих цветова...

Jesi li vežbao sintaksu?

U prvom primeru, prva zavisna rečenica je uslovna, a druga je izrična. U drugom primeru se zaista dvoumim između izrične i odnosne (nešto, izgleda, nisam za razmišljanje danas :(), ali rekao bih da je odnosna, zbog toga „onako“. U trećem je, dakako, odnosna.


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: mt на 19.09 ч. 21.06.2009.
Е видиш, у решењима је повучено
Да сам живела у неком другом месту, МОЖДА БИ НЕКО УЧИНИО да на њега заборавим.

Е због таквих одговора, више ни сам не знам шта је шта.


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: mt на 19.22 ч. 21.06.2009.
Књижевност

#У којим манастирима је свети Сава развио центре књижевног и црквеног образовања
-у Хиландару
-у Студеници
-у Жичи
-у Манасији

Одговор на ово је:
У Хиландару, Студеници и Жичи


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: alcesta на 19.35 ч. 21.06.2009.
Е видиш, у решењима је повучено
Да сам живела у неком другом месту, МОЖДА БИ НЕКО УЧИНИО да на њега заборавим.
Pa to je glavna rečenica, odnosno jedina koja sigurno nije zavisna. Svašta. Jedino ako je štamparska greška u rešenju, ne znam šta bi drugo moglo da bude.


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: mt на 19.40 ч. 21.06.2009.
Радио их је један ученик. Да су готова решења не бих ни проверавао...


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Stoundar на 20.40 ч. 21.06.2009.
Ako još netko odavde ima baš to prvo izdanje iz 1994, kojim se ta dama s tvog ekrana koristila, hajde neka proveri kako i tamo stoje stvari, je li odista navedeno dvojstvo, u šta sumnjam — obaška što sva prekostala literatura takođe kaže samo „care“.

Prvo izdanje velikog Pravopisa, koje sam nedavno našao u jednoj knjižari, ima potpuno isti tekst pod odrednicom car kao i Školsko izdanje iz 2007.


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Ђорђе Божовић на 20.58 ч. 21.06.2009.
Е видиш, у решењима је повучено
Да сам живела у неком другом месту, МОЖДА БИ НЕКО УЧИНИО да на њега заборавим.

Е због таквих одговора, више ни сам не знам шта је шта.

Pa to je glavna rečenica, zavisne su ove dvije ispred i iza nje — uslovna odnosno izrična.

Одговор на ово је:
У Хиландару, Студеници и Жичи

Točno, odgovor je tačan... ;) Manasija je iz druge priče, i iz drugog stoleća (resavska škola).


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Ђорђе Божовић на 20.59 ч. 21.06.2009.
Prvo izdanje velikog Pravopisa, koje sam nedavno našao u jednoj knjižari, ima potpuno isti tekst pod odrednicom car kao i Školsko izdanje iz 2007.

Što će, dakle, reći da uopšte i ne pominje vokativ ove imenice?

Rasplet je nadasve zanimljiv. ;D


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: mt на 21.02 ч. 21.06.2009.
Како је кренуло, једино ће ме "ресава" извући :D


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Ђорђе Божовић на 21.02 ч. 21.06.2009.
Nemoj, molim te! :D


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Stoundar на 21.05 ч. 21.06.2009.
Prvo izdanje velikog Pravopisa, koje sam nedavno našao u jednoj knjižari, ima potpuno isti tekst pod odrednicom car kao i Školsko izdanje iz 2007.

Što će, dakle, reći da uopšte i ne pominje vokativ ove imenice?

Rasplet je nadasve zanimljiv. ;D


Vokativ se ne pominje.


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Бојан Башић на 21.45 ч. 21.06.2009.
Ako još netko odavde ima baš to prvo izdanje iz 1994, kojim se ta dama s tvog ekrana koristila, hajde neka proveri kako i tamo stoje stvari, je li odista navedeno dvojstvo, u šta sumnjam — obaška što sva prekostala literatura takođe kaže samo „care“.

Imam ja, i tamo se vokativ uopšte ne pominje (tek je u ovom iz 2002. dodato to što ste ti i Darko izneli). Ja ću lako skenirati tu stranu ukoliko bude bilo potrebno, ali bi bilo lepo da i Ćirilica, bre! zamoli „damu s njegovog ekrana“ :) da uradi to isto.


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: mt на 22.01 ч. 21.06.2009.
Професор у пензији, слабо барата рачунарима, а и не знам да ли има скенер...
Верујем вам. Само не разумем како је могла да прочита...


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: mt на 12.38 ч. 24.06.2009.
#Који се основни бројеви мењају по падежима?
- бројеви 1,2,3 и 4
- сви бројеви
- бројеви од један до десет

Ако може пример.


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: mt на 17.03 ч. 25.06.2009.
Не зна нико?


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Дарко Новаковић на 18.37 ч. 25.06.2009.
Бројеви један, два, три и четири.


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: mt на 19.10 ч. 25.06.2009.
У реду, а је л' можеш објаснити? Како ћеш их мењати, и како не може нпр. 5?


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Дарко Новаковић на 19.26 ч. 25.06.2009.
један

    мушки род          средњи род           женски род
1.     један                  једно                    једна
2.               једног(а)                              једне
3.               једном(е/у)                          једној
4.     један                  једно                   једну
        једног(а)
5.     један                  једно                   једна
6.               једним                                једном
7.               једном                                једној

два

   мушки и ср. род        женски род
1.   два                       две
2.   двају                     двеју
3.   двама                    двема
4.   два                        две
5.   два                        две
6.   двама                    двема
7.   двама                    двема

три и четири

Мењају се по истој промени и имају исти облик уз именице сва три рода:
три /града/         три /села/     три /земље/
трију /градова/    трију /села/  трију /земаља/

Облици датива, инструментала и локатива броја четири граде се додавањем наставка -ма на основу четир- (а не четири-): четир-ма.


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: mt на 19.59 ч. 25.06.2009.
Хвала Дарко, и хвала свима који сте решавали моје недоумице! :)
Надам се да неће бити узалуд  :D


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Дарко Новаковић на 20.01 ч. 25.06.2009.
Молем.  :)


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: mt на 21.58 ч. 25.06.2009.
Налетех на још једно:
#Подвуци објекат и одреди да ли је прави или неправи
СРЕЋУ налази човек У РАЗНИМ СТВАРИМА.
—ово друго није повучено, да није то нека прилошка одредба?

Данас после подне доживели смо ЈЕДАН РАДОСТАН И УЗБУДЉИВ ДОГАЂАЈ.
—цела синтагма или само ДОГАЂАЈ?


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Justician на 02.38 ч. 26.06.2009.
Ћао народе!

Тема је супер, пошто и сам полажем исти пријемни.  И мени сте доста помогли у отклањању неких недоумица, и ако могу и ја да вас замолим за мало помоћи пошто ми је сутра пријемни, да најкраће могуће дате одговор на следећа питања, не морате ништа објашњавати, само одаберете тачан одговор или га кратко напишете.  Само на ова питања немам прави одговор, па ако бисте ми одговорили био би вам немерљиво захвалан! Толико од мене. . .

1.  Веризам се јавља у Италији као вид
а) романтизма
б) модернизма
в) натурализма
г) реализма


2.  Најважније тенденције уметности друге половине двадесетог века означавају се термином:
а) авангарда
б) социјална литература
в) постмодерна
г) футуризам


3.  Када се јавља романтизам?

4.  Бајрон је творац нове књижевне врсте која се зове _____________. 

5.  Који од наведених аутора није био енциклопедиста?
а) Монтескје
б) Декарт
в) Д'Аламбер
г) Холбах
д) Хелвеције
ђ) Дидро
е) Русо
ж) Волтер

6.  Примарна литература означава:
а) само књижевно дело које се проучава
б) расправе, студије и критичке оцене које говоре о неком делу
в) попис свих књига једног писца

7.  Која се стилска фигура јавља у следећем примеру:

И кликтао сам кад се у мраку напред хрли
и онда лети к врагу и Бог, и човек, и роб

а) понављање
б) хипербола
в) алегорија
г) градација

8.  Коју фигуру препознајете у следећем примеру:

Певала је цела барка, певао сам и ја.
а) ономатопеја
б) парадокс
в) метафора
г) синегдоха
д) метонимија

9.  Одреди која стилска фигура се појављује у следћим стиховима:

Небо ћути, земља ћути, мир свуда влада.
а) персонификација
б) метонимија
в) метафора
г) алегорија

10.  Подвуци правилно написане речи:
величанство, Његово величанство, Његово Величанство,
Његова светост патријарх, Његова Светост Патријарх

11.  Исправи грешке у реченици:
Од 7-10. 7. 2005 год.  на петроварадинској тврђави био је пети фестивал exit.

12.  Заокружи (болдуј) свако слово које би требало да је велико:
закон о кривичном поступку, кривични законик, змајев музеј

13.  Заокружи слово испред правилно написане реченице:
а) На универзитетима попут Оксфорда, Јејла и Стенфорда, школује се много младих из наше земље.
б) На Универзитетима попут оксфорда, јејла и стенфорда, школује се много младих из наше земље.
в) На Универзитетима попут Оксфорда, Јејла и Стенфорда, школује се много младих из наше земље.

14.  Одреди службу у реченици подвучених речи:
Слушао ј је с великом пажњом

15.  Одреди врсту реченице по комуникативној функцији:
а) Донеси ми воде, дете!
б) Ученик је закаснио. 
в) А напољу сија сунце. 

16.  Ком функционалном стилу припадају следећи фразеолошки изрази:
ставити на дневни ред, у диспозитиву решења, на име таксе. . .

Двоумим се око административног стила што ми је логично решење, и административно-правне фразеологије, а иначе ови примери су уврштени у административно-правну фразеологију, па не знам који је тачнији назив од ова два.

17.  Антоним од речи пацифизам је: _____________. 

18.  Начини калк према позајмљеници анархија: ______________.

19.  Друго лице императива множине и прво лице једнине аориста од глагола насути. 

20.  Именице које разликују одређени број за једнину и множину (да ли је ово добро?):
једнина: властите, заједничке и градивне
множина: заједничке и збирне

21.  Одреди у ком падежу се налази подвучена именица и значење тог падежа:
Он је то учинио из ината.
Купио је метар свиле.
То је била прва бразда малог Огњена.Унапред вам се много захваљујем!


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: mt на 10.59 ч. 26.06.2009.
Напиши бројеве питања из скрипте  -  да не бих погрешио.


незванично
5. Декарт
6. а
7. градација
8. метонимија
9. в
10. величанство, Његова светост партијарх
11. Од 7-10. 7. 2005. год.  на Петроварадинској тврђави био је пети фестивал Еxit.
12. ја бих све
13. а
14.ПОН
15. заповедна, обавештајна, обавештајна
16. административни
17. милитаризам
18. безвлашће
19. наспите и насух
20. збирне немају множину
21. генитив - не знам који; акузатив - количина; генитив - присвојни


Општи? :D


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Justician на 14.38 ч. 26.06.2009.
Дефинитивно општи :)

Питања:

1 - 376.
2 - 452.
3 - 351.
4 - 353.
5 - 345.  (управо сам пронашао у књизи из филозофије)
6 - 277.
7 - 254.
8 - 259.
9 - 248.
10 - 233.  (пронашао сам у Правопису да треба и Његово величанство)
11 - 213
12 - 205.  и 210.  (комбинација оба)
13 - 217.
14 - 195.
15 - 168.
16 - 148.
17 - 139.
18 - 122.
19 - 96.  и 97.  (комбинација оба)
20 - 80.
21 - 186. , 187.  и 189.  (комбинација)

Хвала ти на одговорима, па ако можеш да провериш и прва четири. . .


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: mt на 14.51 ч. 26.06.2009.
376. натурализам
452. постмодерна
351. прелаз из 18. у 19. век
353. поема
284. персонификација!
233. треба, опрости нисам видео
168. Онако како си ти написао је обавештајна, али пошто у скрипти има узвичник онда је узвична - последња.
187. генитив - узрок

Срећно сутра! ;)


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Justician на 16.44 ч. 26.06.2009.
Срећно и теби на пријемном!
Само ми је сумњиво ово питање за романтизам јер не знам да ли одговор треба да гласи: у прелазу из 18.  у 19.  век или крајем 18.  века.
Иначе пошто сам ишао на такмичење из историје увек пазим на овакве детаље.


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: mt на 17.35 ч. 26.06.2009.
Вероватно може обоје, ја ћу написати на прелазу из 18. у 19
Не би требало да праве проблем...


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Ђорђе Божовић на 02.47 ч. 27.06.2009.
Налетех на још једно:
#Подвуци објекат и одреди да ли је прави или неправи
СРЕЋУ налази човек У РАЗНИМ СТВАРИМА.
—ово друго није повучено, да није то нека прилошка одредба?

Да, за место.

Данас после подне доживели смо ЈЕДАН РАДОСТАН И УЗБУДЉИВ ДОГАЂАЈ.
—цела синтагма или само ДОГАЂАЈ?

Цела синтагма.

2.  Најважније тенденције уметности друге половине двадесетог века означавају се термином:

Све прве три су у другој половини двадесетог века, а зашто су постмодернизам замислили као "најважнију", не бих знао каз’ти. :)

3.  Када се јавља романтизам?

Индустријска револуција је, заправо, крајем 18. века у Енглеској умногоме потакла и потицала романтичарску мисао, а на Континенту национални препород и стварање националних држава у 19. веку; зато се донекле и разликује поетика енглескога и европскога романтизма.

4.  Бајрон је творац нове књижевне врсте која се зове _____________. 

С тим што су наративне поеме (код Бајрона нпр. Ходочашће Чајлда Харолда, које се може ласно назвати и епом), писали и Шекспир, и Данте, много раније. Ја не бих рекао да је Бајрон изумитељ поеме, мада је свакако био њен мајстор.

5.  Који од наведених аутора није био енциклопедиста?

Не мораш знати све енциклопедисте да би могао одговорити на ово питање! Декарт је, зар не, живео читав век раније осталих, дакле никако није могао он уређивати Енциклопедију. :)

7.  Која се стилска фигура јавља у следећем примеру:

И кликтао сам кад се у мраку напред хрли
и онда лети к врагу и Бог, и човек, и роб

Питање је сасвим нејасно. Океј, градација је "и Бог, и човек, и роб", али све то може бити и алегорија, што је такође понуђено.

11. Од 7-10. 7. 2005. год.  на Петроварадинској тврђави био је пети фестивал Еxit.

Хм, а зашто усред ћириличке реченице "Exit" латиницом? Транскрипција можда?

И не може бити од 7—10. ("од" па црта), него или од 7. до 10. или 7—10. (само црта између).

14.  Одреди службу у реченици подвучених речи:
Слушао ј је с великом пажњом

Постави себи питање: Како ју је слушао, на који начин? Дакле, прилошка одредба за начин. Тако одређујеш све прилошке одредбе и чак и друге синтаксичке функције — једноставно постави себи питање за то што је подвучено, па ћеш уочити службу.

Двоумим се око административног стила  што ми је логично решење, и административно-правне фразеологије, а иначе ови примери су уврштени у административно-правну фразеологију, па не знам који је тачнији назив од ова два.

Прочитај питање, у њему је обично пола одговора! Ком стилу — административном стилу. Да је питање било: Којој врсти фразеологије; и одговорио би вероватно "административно-правној фразеологији", јелда? Само добро прочитај само питање, и одговор ће ти сам доћи.

18.  Начини калк према позајмљеници анархија: ______________.

Калкови су преведенице, дакле само преведеш страну реч, део по део, на домаће. "Ан-архија" јест "без-власти", дакле безвлашће.

19.  Друго лице императива множине и прво лице једнине аориста од глагола насути. 

Није "друго лице императива множине" него "друго лице множине императива". (Морам да се огласим око ових детаљчића, извини.)

Сретно обојици на пријемном! :)


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: mt на 13.25 ч. 27.06.2009.
Хвала још једном свима, добро сам урадио пријемни! ;)
Није готово ништа било од овога што сам питао :D
Ни зависних реченица, ни гласовних промена, звучних-безвучних... Но бар сам научио нешто ново. :)


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Justician на 19.25 ч. 27.06.2009.
Такође, било је очекивано лако. . .


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Ђорђе Божовић на 19.41 ч. 27.06.2009.
Super. :)


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Madiuxa на 20.31 ч. 27.06.2009.
Da javite ocene!!!! :D


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: alcesta на 21.56 ч. 27.06.2009.
Valjda su poeni a ne ocene... ma nije važno, glavno da polože. Držimo palčeve. :D


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Madiuxa на 22.13 ч. 27.06.2009.
Шта ја знам, шта су... Тога у моје време није било, а ваљда има нека скала оцењивања... :)


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: mt на 12.19 ч. 30.06.2009.
Стигли резултати :D
Српски 25/30 - одлично, книжевност нисам довољно знао...
Хвала још једном свима на помоћи!
Колега, :D колико поена си ти освојио?


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Madiuxa на 12.41 ч. 30.06.2009.
Честитке будућем студенту права!!!! :)


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: mt на 13.18 ч. 30.06.2009.
Хвала :)


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Ђорђе Божовић на 14.00 ч. 30.06.2009.
Svaka čast! :)


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Justician на 18.05 ч. 01.07.2009.
Освојио сам 29, још не знам где су ми пронашли ту једну грешку.  Углавном, ушао сам на буџет па сам на крају задовољан. 
Хвала свима на помоћи!
Хоћемо ли бити колеге у Новом Саду?


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: alcesta на 18.16 ч. 01.07.2009.
Bravo za obojicu! :)


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: mt на 20.34 ч. 01.07.2009.
Хоћемо! Свака ти част! Честитке! :)


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Ђорђе Божовић на 23.01 ч. 01.07.2009.
Lepo. Iskrene čestitke. :)

(Sada znam kome da se obratim ako budem hteo da tužim nekoga! :D)


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Теодора на 03.39 ч. 02.06.2010.
Јако ме обрадовала ова тема пошто и сама имам неких недоумица :) Имам око мјесец дана да спремим српски за пријемни. . .  Надам се да ћу стићи  :-\ и замолила бих младиће који су просле године полагали пријемни да ми кажу јесу ли била САМО питања из скрипти или нека додатна. . .  Хвала!  :)

а питања су:

# Најстарији српски књижевни језик познат је у науци као _______________ и тим језиком су писана црквена и световна дела од ____ до ____ века.

# Гласови настали треперењем гласних жица називају се: _______ а гласови при чијем настанку гласне жице не трепере називају се ________.

# у ријечи КАЖЊИВ гласовне промјене? Видјела сам у ранијим одговорима да су ЈСПМТ и јотовање али код мене је наведено и неп.  А  ???

#Реч ПРЕПИСАТИ састављена је од четири различите морфеме.  подели реч на морфеме и напиши како се зове свака од морфема. . .

#да још једном провјерим : лећи: инфинитивна основа - лег(ох) а презентска - легне(мо) ?

# Подвући прилоге
-ДУГО је гледала како( ? ) одлази

# Подвући речце
-УИСТИНУ, он и (?) јесте био вук. 


# Направи именице са значењем особе мушког пола од глаголских основа глагола:
слушати
штедити
преводити

# Шта значе фразеологизми: човек од крви и од меса (смртник)
                                         нашла врећа закрпу (нашле се сродне душе)
да ли је то довољно рећи или може нешто још прецизније? :)

# Посебан језик или говор неког друштвеног слоја, професије, дружине назива се:
а) арго
б) дијалектизам
б) регионализам

# Легат је:
а) уточиште
б) напуштена имовина
б) хонорар
г) завештање

То је засад. . .   :) сад слиједи синтакса која ме нарочито збуњује  :D


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: J o e на 10.03 ч. 02.06.2010.
# Најстарији српски књижевни језик познат је у науци као _______________ и тим језиком су писана црквена и световна дела од ____ до ____ века.
Ово је неспретно питање. Први језик на ком су Срби писали (али и други словенски народи) био је старословенски (од  9. до 11-12. в.). Први књижевни језик само Срба био је српскословенски (српска редакција старословенског, његов континуант), од краја 12. до 18. века. Вероватно су они мислили на ово друго, али то није до краја тачно. (Изгледа да су само преписали реченицу из Граматике, не гледајући контекст.)


# Гласови настали треперењем гласних жица називају се: звучни а гласови при чијем настанку гласне жице не трепере називају сe: безвучни.

# у ријечи КАЖЊИВ гласовне промјене? Видјела сам у ранијим одговорима да су ЈСПМТ и јотовање али код мене је наведено и неп.  А. Не може бити непостојаног а. Вероватно је грешка.

#Реч ПРЕПИСАТИ састављена је од четири различите морфеме.  подели реч на морфеме и напиши како се зове свака од морфема. . . Пре-пис-а-ти — префикс, корен, наставак за инфинитивну основу, наставак за инфинитив.

#да још једном провјерим : лећи: инфинитивна основа - лег(ох) а презентска - легне(мо)? Тачно. Презентску можеш да градиш и само од 3. л. јд. Исто је, а једноставније.

# Подвући прилоге
-ДУГО је гледала како( ? ) одлази Ако је подвучено како, то је грешка. Јесте да ова зависна реченица није типична (ја је не бих знао засигурно сврстати у неку од врста, мада је најпре декларативна), али је ту како сигурно везник — то се види по томе што нема прилошко значење, функцију у реченици и што нема свој акценат.

# Подвући речце
-УИСТИНУ, он и (?) јесте био вук.  Када има улогу да нагласи неки реченични члан, а не да повеже са другим, онда је и речца.


# Направи именице са значењем особе мушког пола од глаголских основа глагола:
слушати
штедити
преводити  Што је ово тешко? То можеш и сама. (Треба да направиш вршиоца радње. Они су то непрецизно формулисали: особа мушког пола не мора да буде само вршилац радње.)

# Шта значе фразеологизми: човек од крви и од меса (смртник)
                                         нашла врећа закрпу (нашле се сродне душе)
да ли је то довољно рећи или може нешто још прецизније?
Не знам какви су њихови критеријуми. Ево шта каже речник (ХЈП) за дате фраземе:
našla vreća zakrpu — našao sebi slična (u lošem smislu)
od krvi i od mesa — čeljade ili živo biće sa svojstvima koja ga određuju, ukupnost svojstava čovjeka kao samorazumljivog bića, sa sklonostima, slabostima i ograničenjima koja su mu urođena i neotuđiva


# Посебан језик или говор неког друштвеног слоја, професије, дружине назива се:
а) арго
б) дијалектизам
б) регионализам

# Легат је:
а) уточиште
б) напуштена имовина
б) хонорар
г) завештање


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: mt на 10.10 ч. 02.06.2010.
Мислим (90%) да су била питања само из скртипта.


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: J o e на 10.32 ч. 02.06.2010.
јесу ли била САМО питања из скрипти или нека додатна. . . 
Мислим (90%) да су била питања само из скртипта.

Скрипта-скрипата-скриптима... (као акта-аката-актима..., документа-докумената-документима).
http://www.vokabular.org/forum/index.php?topic=2266.0;all

Не љутите се. :)


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: mt на 10.40 ч. 02.06.2010.
Нема љутње, овде смо да научуимо, али то сам написао у једнини.  ;) И један мали лапсус калами изнад.  ;)


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Madiuxa на 11.01 ч. 02.06.2010.
Hm, ako je jednina, onda od "iz skripta", nominativ bi trebalo da bude skript, a ne skripta? A nominativ je zapravo skripta. Men' se čini da je Joe i naveo jedninu, te bi bilo "iz skripata". Ako sam dobro shvatila, padeži me stalno zbunjuju... :P


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: J o e на 11.31 ч. 02.06.2010.
Hm, ako je jednina, onda od "iz skripta", nominativ bi trebalo da bude skript, a ne skripta? A nominativ je zapravo skripta. Men' se čini da je Joe i naveo jedninu, te bi bilo "iz skripata". Ako sam dobro shvatila, padeži me stalno zbunjuju... :P

Ништа не разумем.
Облик скрипта јесте множина средњег рода (као седла). Мења се као акта, документа, само што те именице имају једнину (акт, докумен(а)т), а им. скрипта нема (*скрипт) — pluralia tantum.


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Madiuxa на 11.56 ч. 02.06.2010.
Hm, ako je jednina, onda od "iz skripta", nominativ bi trebalo da bude skript, a ne skripta? A nominativ je zapravo skripta. Men' se čini da je Joe i naveo jedninu, te bi bilo "iz skripata". Ako sam dobro shvatila, padeži me stalno zbunjuju... :P
Ништа не разумем.
Pa ni ja... :D

Hm, ako je jednina, onda od "iz skripta", nominativ bi trebalo da bude skript, a ne skripta? A nominativ je zapravo skripta. Men' se čini da je Joe i naveo jedninu, te bi bilo "iz skripata". Ako sam dobro shvatila, padeži me stalno zbunjuju... :P
Облик скрипта јесте множина средњег рода (као седла). Мења се као акта, документа, само што те именице имају једнину (акт, докумен(а)т), а им. скрипта нема (*скрипт) — pluralia tantum.

To sam htela reći, ili barem deo od toga. Jedino što sam zaboravila jeste taj deo o pluralia tantum. Dakle, da ponovim:

Ćirlica je napisao "iz skripta". Ti si ga ispravio. Ćirilica je onda rekao da je napisao reč u jednini. A ja sam onda razmišljala, ako je "iz skripta" u jednini, nominativ bi bio skript, a ne skripta (kako se inače to zove). Dakle, "iz skripta" nije tačno, nego onako kako si ti rekao, "iz skripata". Jedino što sam skroz smetnula s uma jeste da je "skipta" pluralia tantum, pa stoga ni ne može imati jedninu (koju sam ja pomenula, tu je moja greška).

Nadam se da sam sad jasnija. Tako mi i treba kad hoću sve na brzinu da objasnim... :D


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: J o e на 12.09 ч. 02.06.2010.
Ахаа. Да, да.

Сад размишљам, постоје три неправилна начина деклинирања ове именице:
1. скрипта-скрипте-скрипти, јд. ж. р., како се најчешће и чује;
2. скрипте-скрипти-скриптама, мн. ж. р., како је рекла Теодора (и то је често);
3. скрипт-скрипта-скрипту, јд. м. р., како је употребио Ћирилица, што још нисам чуо.

Но, да не збуњујем народ, правилно је само, још једном:
4. скрипта-скрипата-скриптима, мн. с. р.


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Теодора на 13.24 ч. 02.06.2010.
Цитирано: J o e link=topic=4020. msg56439#msg56439 date=1275465798
# Најстарији српски књижевни језик познат је у науци као _______________ и тим језиком су писана црквена и световна дела од ____ до ____ века. 
Ово је неспретно питање.  Први језик на ком су Срби писали (али и други словенски народи) био је старословенски (од  9.  до 11-12.  в. ).  Први књижевни језик само Срба био је српскословенски (српска редакција старословенског, његов континуант), од краја 12.  до 18.  века.  Вероватно су они мислили на ово друго, али то није до краја тачно.  (Изгледа да су само преписали реченицу из Граматике, не гледајући контекст. )


Да. . .  и код мене је написано црквенословенски(старословенски)  од 9.  до 12.  века  :)


Цитирано: J o e link=topic=4020. msg56439#msg56439 date=1275465798

# Гласови настали треперењем гласних жица називају се: звучни а гласови при чијем настанку гласне жице не трепере називају сe: безвучни


Ово питање ми је одузело највише времена  ::) код мене се спомиње нека подјела на самогласнике и сонанте  ::)

Цитирано: J o e link=topic=4020. msg56439#msg56439 date=1275465798

#Реч ПРЕПИСАТИ састављена је од четири различите морфеме.   подели реч на морфеме и напиши како се зове свака од морфема.  .  .  Пре-пис-а-ти — префикс, корен, наставак за инфинитивну основу, наставак за инфинитив.


нисам се још сусрела са овим појмом ??? код мене пише да је инфикс у питању  ::)

Цитирано: J o e link=topic=4020. msg56439#msg56439 date=1275465798

# Направи именице са значењем особе мушког пола од глаголских основа глагола:
слушати
штедити
преводити  Што је ово тешко? То можеш и сама.  (Треба да направиш вршиоца радње.  Они су то непрецизно формулисали: особа мушког пола не мора да буде само вршилац радње. )


Да. . .  слушалац, преводилац, штедиша (?)


Хвала вам много!  :D

Цитирано: J o e link=topic=4020. msg56452#msg56452 date=1275473365
Ахаа.  Да, да.

Сад размишљам, постоје три неправилна начина деклинирања ове именице:
1.  скрипта-скрипте-скрипти, јд.  ж.  р. , како се најчешће и чује;
2.  скрипте-скрипти-скриптама, мн.  ж.  р. , како је рекла Теодора (и то је често);
3.  скрипт-скрипта-скрипту, јд.  м.  р. , како је употребио Ћирилица, што још нисам чуо.

Но, да не збуњујем народ, правилно је само, још једном:
4.  скрипта-скрипата-скриптима, мн.  с.  р.

Имаћу то на уму убудуће  :)


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: J o e на 13.41 ч. 02.06.2010.
Да. . .  и код мене је написано црквенословенски(старословенски)  од 9.  до 12.  века  :)

Боље да су написали обрнуто. То је званично старословенски језик, а што се користио највише у цркви па стога и други назив, друга је ствар.

Ово питање ми је одузело највише времена  ::) код мене се спомиње нека подјела на самогласнике и сонанте  ::)

Ауу. Па то просто није тачно. И код самогласника и код сонаната гласне жице трепере, само што код сонаната ваздушна струје има мале препреке при проласку кроз усну дупљу. Скоро је Ђорђе (Божовић) фино и детаљно говорио о томе, потражи по форуму.

нисам се још сусрела са овим појмом ??? код мене пише да је инфикс у питању  ::)

Још једном: Аууу. Па то није инфикс! Инфикс мора да дође између два творбена афикса или између два граматичка (брод-о-градња, зеч-ев-и).


Да. . .  слушалац, преводилац, штедиша (?)

Па да. :)

Хвала вам много!  :D

Надам се да се ово не односи само на мене. ;)


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Miki на 14.34 ч. 02.06.2010.
Хвала вам много!  :D

Надам се да се ово не односи само на мене. ;)

На тебе, на тебе. Из поштовања те тика у множини, зато је тако написала. :)


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: J o e на 14.39 ч. 02.06.2010.
Онда: Молимо, и други пут. ;D


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Теодора на 15.01 ч. 02.06.2010.
 :D  :D  :D

Ех да, ако можете да ми провјерите и ове одговоре:

# У наведеном примеру издвој глаголске облике и одреди им врсту:

Рекавши још неколико речи слугама, кир Аранђел је весело махао рукама девојчици, старијој ћерчици, коју је био довео да испрати оца, а коју слуга никако није спуштао на земљу

рекавши - гл.  прилог.  прошли
је махао - перфекат
је био довео - плусквамперфекат
да испрати - свршени презент са везником да
није спуштао - несвршени перфекат


# Означи именице код којих се не подударају природни и граматички род:

Никола, сестра, баба, деда, ага, мама, тата, ујак, девојчурак

Унапријед хвала! :) Много сте ми помогли. . .


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: J o e на 15.35 ч. 02.06.2010.
У последња два примера глаголских облика довољно је само „презент“ и „перфекат“. Не знам што би само негде одређивала гл. вид а другде не. (И онај везник је непотребан, са гледишта глаголских облика.) (Јаој, опет измишљају. Не постоји термин врсте глаголских облика, већ само о гл. облицима.)

Ово друго је сасвим тачно.


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Теодора на 16.23 ч. 02.06.2010.
 ???  СИНТАКСА  ???

# Сад је баш сретох на степеницама.
Подвучени глаголски облик је употребљен:
а) индикативно
б) релативно
б) модално

# Одреди службу у реченици подвучених речи:
а) Купили смо мами цвеће.  неправи објекат
б) Слушао ју је с великом пажњомприлог за начин
б) Учио је за испит целу ноћприлог за време

# Подвуци зависне реченице и одреди им врсту:
а) Добро се сећам како је она некад била лепаизрична
б)Откако сам била у Енглеској, редовно пијем чај.  временска
в) Будући да сте починили кривично дело, морате за то одговарати.  узрочна

# Одреди синтаксичку функцију подвучене речи у реченици:
а) Дечаку закуца срце од радостиПрилог за узрок
б)Дошљак заподене разговоробјекат
в)Старац је после сна пре ручка био добре воље. предикат (именски предикатив)

# Одреди синтаксичку функцију подвучене речи у реченици
а) О празницима путујем кући.  прилог за време
б) Ученици се враћају из школеприлог за место
в) Свако ради према својим могућностимаприлог за начин

# Одреди у ком падежу се налази подвучена именица и значење тог падежа.
Састали смо се о Новој години.
падеж локатив значење прилог за време


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Spirit03 на 22.51 ч. 02.06.2010.
ej pozdrav ljudi. . .

jel moze neko da mi kaze koji su stariji shtokavski dijalekti ekavskog izgovora??

hvala unaprijed


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: J o e на 00.37 ч. 03.06.2010.
jel moze neko da mi kaze koji su stariji shtokavski dijalekti ekavskog izgovora??

Косовско-ресавски и призренско-тимочки.

1. а) Дечаку закуца срце од радости.  Прилог за узрок

2. в)Старац је после сна пре ручка био добре воље. предикат (именски предикатив)

3. б) Ученици се враћају из школеприлог за место

4. в) Свако ради према својим могућностимаприлог за начин

Свуда где ти пише прилог — треба да стоји прилошка одредба. Прилог је само једно средство за реализацију прилошке одредбе (поред предлошко-падежних конструкција и зависних реченица).

1. Прецизније: пр. одредба за проузроковача стања, мада је то узрочно значење.
2. Оно што си ти подвукла јесте именски предикат. Именски предикатив (= именски део предиката) јесте само добре воље.
3. Ту је прилошка допуна за место (почетка кретања). Не знам да ли они од вас траже толико детаља.
4. Овде би могло и пр. одредба за меру (јер према својим могућностима може да буде и ’како може’ (начин) и ’колико може’ (мера))


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Spirit03 на 00.57 ч. 03.06.2010.
Hvala jos jednom. . .  ta ispravka za priloge-priloske odredbe , vazi li samo za recenice koje ste oznacili ili za sve navedene kod Teodore? I da li je tacno ostalo???

Kod mene u zbirci sintaksa uopste nije ni popunjena  ::)


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: lavica991 на 19.56 ч. 05.06.2010.
Призренско-тимочки, косовско-ресавски и Славонски штокавски дијалект екавског изговора.


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Spirit03 на 19.59 ч. 05.06.2010.
Хвала  :)


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Ђорђе Божовић на 20.43 ч. 05.06.2010.
Ako je i to pitanje za prijemni, biće dovoljno samo napisati prizrensko-timočki i kosovsko-resavski. :)


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: lavica991 на 21.02 ч. 05.06.2010.
Ћао :).  Ја се већ 5 дана мучим тражећи одговоре на питања  ;D.  Прелистала сам и Граматику и Теорију књижевности, али и даље ми треба ваша помоћ. . .  Код одговора за које мислим да су тачни, а нисам сигурна, сам ставила "?'" .


196.  Одреди врсту напоредног односа у реченици:
Дечак је био болестан, зато је и остао код куће.  - Закључни однос?

197.  Презент који означава радњу која се врши управо у тренутку када се о њој говори зове се:
а) модални презент
б) индикативни презент ?
б) релативни

230.  Препиши реченицу и у нјој скраћено напиши подвучени назив:
Добили смо позив од Српског народног позоришта.  - Добили смо позив од СНП-а?


Стилске фигуре никада нисам волела  ;D :

248.  Одреди која стилска фигура се појављује у следећим стиховима:
Небо ћути, земља ћути, мир свуда влада.

а) персонификација ?
б) метонимија
в) метафора
г) алегорија


250.  Коју фигуру препознајете у следећем примеру:
Није се имало куд с овом девојчицом у којој се нагло гасио разум.

а) еуфемизам
б) анафора
в) хипербола
г) антитеза


256.  Коју фигуру препознајете у стиховима Бранка Миљковића:
О хладна ватро која изгараш
Свуд око мене а дан не ствараш.


а) синегдоха
б) оксиморон
в) литота
г) метонимија


258.  Коју фигуру препознајете у следећем примеру:
Пођем, клецнем, застајавам
Шеталицу сата задржавам;
Јурим, бежим, ка очајник клети. . .


а) ономатопеја
б) парадокс
в) таутологија
г) синегдоха


261.  Како се зове кратак прозни жанр са доро организованом радњом, економичним изразом, без реторичких израза, са обртима који делују неочекивано и снажно.  То је жанр по структури близак бокачовској новели, с тим што тежи још већој сажетости.

а) скаска
б) антироман
в) кратка прича
г) цртица
д) новелета


273.  Књижевни облик настао понављањем мотива библијских плачева назива се:
а) ламентација
б) ларпурлартизам
в) либрето
г) литургија ?


278.  Како се зове текст у којем се исказују основна начела књижевног стварања неког писца, групе писаца, књижевног правца, прокламују се нова уметничка гледишта и књижевни поступци?

а) епистола
б) манифест ?
г) есеј


282.  Како се назива карикатурално-фантастична и искривљена слика стварности, која не изазива комична већ застрашујућа осећања?

а) палиндром
б) гротеска
в) кажа
г) катарза


286.  Врста књижевне критике која полази од утисака које дело назива назива се: ___________________


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: sim на 14.41 ч. 24.06.2010.
196.  dobro ti je
197. takodje ( indikativni prezent je prezent koji se zaista odnosi na radnju koja se vrsi u trenutku govora, pa ce ti u sledecem pitanju u zbirci odgovor biti indikativni aorist, posto je i on upotrebljen za radnju koja se odnosi na trenutak pricanja ili vreme bas do tog trenutka)
230.  dobro je
248.  personifikacija
250.  eufemizam
256.  oksimoron
258.  tautologija
261.  noveleta
273.  lamentacija
278.  manifest
282.  groteska
286.  impresionisticka knjizevna kritika

nadam se da sam ti pomogla :))) i ja upisujem pravni


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: lavica991 на 14.57 ч. 24.06.2010.
Našla sam odgovore već, ali hvala ti :).  Jesi se spremila za prijemni :))? Koji si smer izabrala?


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: sim на 15.25 ч. 24.06.2010.
Moze mala pomoc? :D Unepred se izvinjavam sto pisem engl.  tastaturom, ne mogu da podesim.  :(((

U kojim manastirima je sveti Sava razvio centre knjizevnog i crkvenog obrazovanja?
a) u Hilandaru (to sigurno jeste)
b) u Studenici ( mislim da je i to)
v) u Zici (mislim da tu nije, cini mi se da je ona vise bila srediste crkvene uprave itd.  nego knjizevnosti, posto je sv.  Sava preneo sediste crkve u Zicu)
g) u Manasiji (to ne moze biti jer ju je izgradio tek despot Stefan).Teoriju obojenog zvuka dao je : Pol Verlen ili Artur Rembo ?
Nacini glagole od motivnih reci: crven, sanke, leto.
crveneti (ili crveniti, u recniku sam nasla oba oblika), sankati ( mislim da bi trebalo sankati se, mada svi profesori su tu napisali sankati; u recniku ni nema glagola sankati, a u tom recnuku ima bukvalno sve - maticini i akademijini recnici knjiz.  jezika),  letovati.Rec prepisati sastavljena je od 4 razlicite morfeme.  Podeli rec na morfeme i napisi kako se svaka od njih zove.


106.  Podvuci recce u sledecim recenicama.

Putevi su, valjda, i nastajali iz vecitog ljudskog nemira.  (valjda, a da li je "i" ovde recca? vidi se jasno da nema veznicku ulogu)
Sa sirotinjom je, svakako, bilo drugacije.  (svakako)
Uistinu, on i jeste bio vuk.  (uistinu, a da li je "i" ovde recca? vidi se jasno da nema veznicku ulogu)
Setim se da me zaista zaboli.  (zaista, a da li je "se" ovde recca? jer ne moze se zameniti duzim oblikom sebe)


182.  Podvuci glavnu rec u sintagmi:

Ovaj raskosni dah zemlje. . .
Vrlo lepa pemsa o mravima. . .
Mnogo dobrih prijatelja. . .  (ovaj primer me brine  :( )
Leprsava haljina od svile. . .

166.  Odredi padez i sluzbu u recenici:

v) Kisa je padala CELU NOC.
 
Padez je akuzativ, znacenje tog akuzativa je mere i kolicine.  Bar se meni tako cini, jer sam nasla primer u gramatici da je akuzativ mere i kolicine recimo- Radio sam GODINU dana.  E sad meni se znacenje tog akuzativa uopste ne trazi, ali mi se cini da je na osnovu tog znacenja sluzba priloska odredba za kolicinu, a ne za vreme.  Neki profesori su cak napisali objekat, sto mi se cini savrseno nemogucim.

Ista stvar mi nije jasna u 195.  v) Ucio je za ispit CELU NOC.   ???

Molim vas, ko god moze da pomogne.  :))


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: sim на 15.28 ч. 24.06.2010.
Pa onako, uglavnom.  :)) Ti? U koju si skolu isla? Ja cu opsti smer. . .  Si bila da se prijavis? :D


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: lavica991 на 15.41 ч. 24.06.2010.
I ja ću isto opšti smer, a išla sam u gimnaziju :).  Nisam još išla, sutra ću :).  Imaš fb? Tamo u grupi PRAVNI FAKULTET U NOVOM SADU-UPIS 2010. GODINE imaš odgovore na dosta pitanja iz srpskog i istorije ;). 


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Tia на 17.03 ч. 21.06.2011.
Dobar dan svima.  :) Ja polazem prijemni za pravni za nedelju dana, pa mi je potrebna pomoc.  Da pocnemo od toga da li se pravilno pise ISTOCNOHERCEGOVACKI ili ISTOCNO-HERCEGOVACKI?


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: klepsidra на 22.01 ч. 13.02.2012.
Da li mi mozete reci gde mogu da nabavim skripta iz kojih ste spremali prijemni ispit za pravni fakultet.  Ja, takodje, spremam prijemni za Pravni fakultet u Nisu i trenutno obnavljam gradivo iz srpskog jezika.   :)


Наслов: Одг: Пријемни испит за Правни факултет
Порука од: Jeca на 15.07 ч. 14.03.2012.
Cao svima,vidim lepo ste pomagali jedni drugima pa se nadam da ce i moje nedoumice neko resiti.  ??? Trebali bi mi odgovori na sledeca pitanja:
344.  Znacajan pesnik ruskolovenskog perioda,istoricar,slikar i naucnik ziveo je u 18v njegovo ime je:
a) Kiprijan Racanin
b) Jerotej Racanin
v) Jovan Rajic
g) Zaharije Orfelin
d) Djordje Brankovic
dj) Gavrilo Stefanovic Venclovic
354.  Najznacajniji americki predstavnik romantizma je pesnik i pripovedac iz prve polovine 19v.  Njegovo ime je: ?
357.  U cijim delima pronalazimo zacetke romanticarskog pogleda na zivot:
a) u delima Voltera
b)Rusoovim delima
v) Molijerovim komedijama
g) Hajneovim delima
374.  Koji pisac ne pripada knjizevnosti evropskog realizma:
a) Nikolaj Vasiljevic Gogolj
b) Gistav Flober
v) Carls Dikens
g) Vladimir Majakovski
375.  Jedna od navdenih karakteristika se ne odnosi na realizam:
a) nepistrasno pripovedanje
b) vladavina proze
v) vladavina poezije
g) socioloska i psiholoska pitanja
380.  Koji pisci pripadaju epohi realizma: Balzak,Gogolj,Puskin,edgar alan po,dostojevski,stendal