Istovetne reči u srpskom i persijskom jeziku

(1/2) > >>

Сребрена:
Veliki broj reči koje su sastavni deo  srpskog jezika  koriste se i u persijskom jeziku..
Persijski (farsi) je službeni jezik Irana..Drevni narod Irana nazivanje Parsi, otuda i ime jeziku..
Persijski jezik je u svom razvoju imao tri glavna perioda, stari persijski jezik (jezik Aveste i Darijevih napisa), srednji persijski jezik (pahlavi) i novi persijski jezik, ili samo, persijski.

Istovetene reči su (nisu upisane pisane razlike kao napr. aždaha=aždaja) :

_ ambar, azur, adždaja
_ babo, bazar, badža, baždar, bakšiš, barabar, bašta, baštovan, bećar, bedak, behar, berberin, bezistan, bor, boraks, bostan, bošča, boza, burazer, burek, buregdžija,
_ čarapa, čardak, čarka, čaršaf, čaršija, čerkeš, česma, čifčija, činija, čirak, čobanin, čoja, čorba, čunak,
_ ćar, ćasa, ćela, ćemane, ćilibar, ćilim, ćora, ćorsokak, ćosa, ćoše,
_ dada, dar-mar, dembel, derviš, dilber, divan, dugme, dunđerluk, dušmanin,
_ džambas, džigerica, džumbus,
_ đerdap, đevđir, đul,
_ ferman,
_ gungula,
_ hodža,
_ ibrišim,
_ jadac, jagma, jaran, jorgovan,
_ kaftan, kajgana, kalup, karavan, kaur, kavga, kavgadžija, kazan, kesa, kumbara,
_ lagum, lala, lenger, leš, limun, lola,
_ mana, maja, mehana, minđuša, merdevine, meze, mintan, murdara, muštuluk,
_ nafta, nar, narandža, nargila, nišan, nišandžija, naut,
_ pajdaš, pamuk, pamuklija, pandža, papuča, para (novac), paralija, parče, patlidžan, pazar, pelivan, pejgamber, pekmez, pendžer, perčin, peškir, pihtije, pilav, piljar, pirinač,
_ rende ,rusvaj,
_ samurovina, saraj, serdar, sindžir, sirće, spahija, spanać,
_ šah (car), šalvare, sećer, šegrt, šenlučenje, šimšir, šira, škembe,
_ tambura, tane, taraba, tarana, tava, taze, terazije, testera, testija, tezga, timar, tov, tulipan, turšija,
_ višnja,
_ zuluf, zurla...

U srpskom rečniku  postoji  još veći broj reči istovetnih reči,  kao na primer reči
 padišah, u značenju car, vladar, ("Čuješ mene sultan padišahu!"),
pačariz, u značenju šteta, kvar, ("Ima Dmitar četrdeset sluga, te Turcima pačariza gradi; On razbija hane i dućane"),
pajdak, u značenju kratki čibuk, ("Krnje lule, čibuci pajdaci, po tome se poznaju Bosanci"),
šiša, u značenju boca ("U ruci mu od mastike šiša..."),
ajna, u značenju ogledalo, ("Sjaji se kao ajna")...

Kao i reči koje su istovetne i u srpskom i persijsko-turskom jeziku:

abdesil, akšam, aladža, alat, aščiluk, aščinica, babaluk, bahtlija, barjaktar, baksuz, bambadava, Baš-čaršija


Međutim, tu se ne završava sličnost između dva jezika.

Сребрена:
 Neke od vrlo sličnih reči:yek (pers.) jedan ( serb) one ( engl.)
yedunak (pers.) jedinak, jedinac (serb.)only son ( engl)
yedun (pers.) jedan,jedini  (serb) one peace, only ( engl)

do (pers.) dva, dve ( serb) two ( engl)
chahar (pers)četver, četir', četiri (serb) four ( engl)
pandy (pers) pjat, pet (serb) five ( engl)
shish,shesh (pers) šes' , šest ( serb) six ( engl)

meymun (pers) majmun( serb) monkey ( engl)
sat (pers) sat ( serb) hour,clock  ( engl)

Zemin, Zameen,Zamin (pers) Zemlja,Zemun ( serb) Earth, ground (engl.)
Zemestun(pers) Zima... Zimostan ( serb) Winter (engl)
Lila (pers) llillan ( serb) lilac tree ( engl)

esmam..(pers.) ja sam, jesam (serb) I am ( engl)
nist (pers) ništa  ( serb) nothing ( engl)
zia (pers.) sija (serb) who shine ( engl)
Kobra (pers-velika zmiija ) Kobra (serb.. vrsta opasne zmije)
bacha (pers) badža ( serb) "boy" ( engl)

kun (pers) kun+dak ( serb) butt (engl)
mardekeh ( pers.) m'rdekan, mrnda, mrndeka(serb) worthless man (engl)
ghabe (pers.) g'abor ( serb) bitch, bad and ugly woman ( engl)
guz (pers.) guza, guz ( serb) ass ( engl)

Сребрена:
Istovetna lična imena:

BAbak/Bobak/Bobac(pers. male) Babeja/Boban/Bobac ( ser, male)
BelkA (pers male ) Belka ( serb, female)
BornA (pers, male) Borna, Borko, Borin..( serb. male)
CAran/KAran (pers .male) Caran/Karan,Karanovići ( serb, male name and surname)
Iliya ( pers. male) Ilija ( serb. male)
KooshA/KoushA ( pers male ) Kušlja ( serb. nickname) ili ime hajduk Veljkovog konja
RAd/Rod ( pers. male) Rad, Rade, Radivoj, Radenko/ Rod,Rodoljub, Rodja,( serb.male)
—————————-
GordiA (pers. female) Gorda, Gordana, ( serb.female)
Lila ( pers female) Lila ( serb nicname f.) Ljilja ( serb female)
MAndA (pers.female) Manda, Mandalina ( serb.female)ime vile  u pesmama
Mila ( pers, female) Mila, Milana, Milena, Miljana, Milja ( serb.female)
MinA ( pers female) Mina, Minka ( serb.female)

Misha ( pers.female) Miša ( serb. male nickname)Miška ( serb.f. nickname)
Mitra ( pers female) Mitra, Dmitra ,Mitar,Dmitar,DiMitrije ( serb female and male name)
Mihan ( pers female) Mik'an ( serb male)

Nadia ( pers female) Nada, Nadezžda, Nadja (serb.female)
Neda ( pers female) Neda ( serb female)
Nesa/Nessa ( pers female) Neša ( serb. male nickname)

Parvan ( pers.female ) Prvana ( serb f. ) Prvan ( serb. male)
Rasha ( pers female) Raša ( serb. male)
Rokhshan ( pers female) Roksana, Roksanda, Roksandra ( serb female)
Soraya ( pers female) Zora, Zorana, Zoranka ( serb. female)
Susanak ( pers female) Suzana ( serb female)

Vida ( pers. female) Vida, Vidosava, Vidinka,Vidana ( serb female)
Vera ( pers. female) Vera ( serb. female)

Yasmin (pers. female) Jasmin,Jasminka, Jasna ( serb.female)
Zeka/Zika (pers female ) Zeka (serb.male nickname) / Žika, Živorad ( serb.male)
Anisa ( pers female) Anica, Ana (serbian female)

http://cleo.lcs.psu.edu/

Ana N:
Цитат

pajdak, u značenju kratki čibuk, ("Krnje lule, čibuci pajdaci, po tome se poznaju Bosanci")

Aaa, odatle opajdara! Koja, btw, postoji samo u ženskom obliku    ::)

Бојан Башић:
Цитирано: Ana N на 23.44 ч. 15.12.2007.

Aaa, odatle opajdara! Koja, btw, postoji samo u ženskom obliku    ::)

Etimologija ove reči nije sasvim razjašnjenja. Prvobitni oblik je obajgora, što Matzenauer (Cizi slova ve slovanských řečeh, Brünn, 1870) izvodi iz turskog baja i kari (bukvalno „prosta žena“), iako neki ne prihvataju njegovo istraživanje. U svakom slučaju, neobjašnjen je ostao prefiks o-, b > p (ovo i prethodno moglo bi biti posledica ukrštanja s glagolom opanjkavati), kao i varijacije u sufiksu (postoje i oblici opajgora, opajdača, opajdara).

Навигација

[0] Индекс порука

[#] Следећа страна