Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Uključite pretragu Vokabulara sa svog sajta

Ponudite svojim posetiocima novi, interesantan, poučan i zabavan sadržaj - pretragu srpskog rečnika.

Ubacite u stranu sledeći kod za pretragu. Vaša strana mora biti podešena za kodnu stranu UTF-8, a možete izabrati da li će se obrazac za pretragu prikazati u ćirilici ili latinici.

HTML kod...

<form action="http://www.vokabular.org/" method="get"> <input name="lang" type="hidden" value="sr"> <input name="search" type="text" value="" size="40">  <input name="Submit" type="submit" value="Vokabular">  <a href="pomoc.php">pomoć</a></form> 

... će izgledati ovako:

   pomoć

.. a

HTML kod...

<form action="http://www.vokabular.org/" method="get"> <input name="lang" type="hidden" value="sr-lat"> <input name="search" type="text" value="" size="40">  <input name="Submit" type="submit" value="Vokabular">  <a href="http://www.vokabular.org/pomoc.php">pomoć</a></form> 

  ... će izgledati ovako

pomoć

Ako želite da na svoju stranu stavite još neki link na dokumente na Vokabularu, možete to učiniti slobodno. Ako želite da odredite pismo kojim će dokument biti prikazan dodajte u njegovu adresu parametar lang=sr za ćirilicu, odnosno lang=sr-lat za latinicu. Evo primera:

<a href="http://www.vokabular.org/prijava.php?lang=sr">Prijava za saradnika</a>
<a href="http://www.vokabular.org/prijava.php?lang=sr-lat">Prijava za saradnika</a>

Ukoliko želite da na svoju stranu uključite nasumičan izbor reči iz Vokabulara, možete upotrebiti RSS Izvor na adresi http://www.vokabular.org/rss.php. Ovaj dokument će vam dati listu reči iz Vokabulara po slučajnom izboru u formatu RSS 2.0.

Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10