Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 3 

parohija (nlat. parochia, grč. par-oikia stanovanje kao tuđinac )
"tuđina"; izraz kojim su hrišć. opštine same sebe nazivale smatrajući se tuđincima u ovome svetu; oblast koja se nalazipod upravom jednog sveštenika, paroha, a ima bar jednu svoju crkvu (parohijska crkva).

parohijalni (nlat. parochialis)
v. parohijski.

parohijani (nlat. parochiani)
pl. verni ljudi koji pripadaju jednoj parohiji.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10